מכתלי בית הדין

מכתלי בית הדין
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה   כבוד מעלת ויקרת ידידינו הגאון המפורסם מהר”ר אליעזר רוט שליט”א   הנני במענה אודות השאלה שהציע במכתבו, ואציג בזה מה שעלה בחכתי, ובעיקר מה ששמעתי בנידון מפי נשיא בי דינא דילן מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ראובן איש חרדתי מאד, ובעקבות דמיון הקורונה, החל להרגיש שיש לו בעיות קשות בלבו, בבדיקה מקיפה שערך הרופא, התברר שהוא מדומיין, ואין לו שום חולי אמיתי, רק שלפי…
מכתלי בית הדין
גט שני לאשה שחיה עם בעלה לאחר הגירושין
גט שני לאשה שחיה עם בעלה לאחר הגירושין   שאלה: אודות לאה שהיתה נשואה לראובן ונתגרשה זה שנתיים, אלא שעד עתה היתה חיה באותו בית עם הגרוש, נגד דין תוה”ק, וכמובן שחיו כדרך כל הארץ כדרך הפוחזים, וכעת נפשה בשאלתה שרוצה להנשא לאיש אחר, האם יש בזה איזה חשש ועיכוב, כי שמעו שבכזה מקרה צריכה גט נוסף מבעלה הראשון.   תשובה בקיצור: עיקר הדין הוא שאשה שהלכה וחיתה עם בעלה…
מכתלי בית הדין שו"ת והלכה
עצה לחתן מגמגם איך יאמר הרי את מקודשת
עצה לחתן מגמגם איך יאמר הרי את מקודשת…   שאלה: מצוי הדבר שהחתן מתרגש מאד בשעת החופה, הן מצד עצם המעמד הנרגש, והן מצד אימת הציבור הגדול שעיני כולם נשואות אליו, וקשה לו להוציא מפיו את המילים הרי את מקודשת לי וכו’, ובפרט אם הוא מגמגם, שיכולה האמירה הקצרה הזאת להמשך כמה דקות, ויסוריו של החתן עצומים מעצם המחשבה איך יעמוד בחופתו במצב המביך והמביש הזה. ואם כי יכול לקדשה…
מכתלי בית הדין
בדין שואל רכב וארעה תאונה האם חייב לשלם
בדין שואל רכב וארעה תאונה אם חייב לשלם או שנחשב מתה מחמת מלאכה   שאלה: אדם ששאל מחבירו רכב, וארעה תאונה שגרמה לרכב נזק, האם השואל חייב לטפל בנזק, שהרי הוא חייב באונסין, או שיכול השואל לטעון דהתאונה היא בכלל “מתה מחמת מלאכה” ופטור.   התשובה בקיצור: באופן שהנהג נהג כראוי, ואין עליו שום אשמה בתאונה, יש לפוטרו מן התשלום, כדין “מתה מחמת מלאכה”. וכן הסכימו כמה מדייני דורינו ובראשם…
מכתלי בית הדין
התייחסות ההלכה לחוק הספאם
התייחסות ההלכה ל”חוק הספאם” החוק המדיני הוא כי השולח הודעות פרסום וכיוצא בזה, לאימייל או בכל אמצעי גישה אחר לרשות השני בלא בקשת הצד השני, על השולח לשלם אלף שקלים על כל הודעה, ויש לדון האם מותר ע”פ ההלכה לתבוע תשלום זה בבית המשפט.   נתעוררנו לשאלה זו בעקבות מקרה שבא לפנינו באדם אחד הנרדף בידי אויב אכזרי בתביעה כזאת, ומנפנף לכאורה בדגל ההלכה שמצא לו “רב” המבאר במאמר תורני…
מכתלי בית הדין
חיובי שוכר באונס הנגרם מחמת מעשיו
חיובי שוכר באונס הנגרם מחמת מעשיו   מעשה שהגיע לפנינו באדם אחד שנכנס לביתו איש אלים והכאו מכות נמרצות, ושבר בבית כמה דברים, באופן שהנזק בבית הגיע לסכום גדול של כשלושים אלף שקלים, האדם המוכה אינו בעל הבית, והוא גר בשכירות. כעת בא המשכיר ותובע מהשוכר לשלם לו את כל ההוצאות של הנזקים החמורים שנעשו בביתו בעקבות המסוכסך שלו שפרץ לבית. השוכר טוען, לא אני עשיתי את הנזק והתביעה אמורה…
מכתלי בית הדין
קנייה מהוצאה לפועל וכונס נכסים
קנייה מהוצאה לפועל וכונס נכסים שאלו אודות קניית דברים מהוצאה לפועל אי יש בזה איסור כיון שהם מתנהגים בגזלנותא. [וע’ חו”מ (סי’ שנו) פרטי הדינים בקונה מגנב].   ואמר רבינו הגדול ר’ דוב קוק שליט”א דהסברא באיסור קנייה מן הגנב היא, דעל ידי שקונים הימנו הוא מרבה בגניבה, וכשיראה כי אין קונים, יחדל מעושק ידיו. אבל הכא דחברת ההוצל”פ נוהגת כן באופן קבוע, ולא איכפת להו כלל מהמנעות איזה אנשים…
מכתלי בית הדין
תשלומי ועד בית לדיירים שלא משתמשים כלל בחדר המדרגות
שאלה מצויה מאד, משפחה שגרה בבנין רב קומות, אך יש להם כניסה פרטית, ואין להם כל קשר עם חדר המדרגות, לא משתמשים בחשמל הכללי, לא במעלית וכיו”ב, האם צריכים  את דמי ועד הבית החודשיים. הנני להשיב בקיצור נמרץ.   א. נראה ברור שהם פטורים מכל וכל. ואם כי לפי חקי המדינה מחייבים אותם לשלם, הרי חק זה הוא ממש נוגד את התורה, כי כל משפטי התורה בדיני ממונות אינם “חוקים”,…