רופא כל בשר

רופא כל בשר רפואת הנפש
לקיחת ריטאלין בהלכה ובהנהגה
לקיחת ריטאלין בהלכה ובהנהגה   שאלה: האם מומלץ להשתמש בריטאלין עבור הילד, כאשר יש לו קשיים, והאם מותר לקחת ריטאלין ביום שבת, או שזה בכלל רפואה האסורה בשבת.   תשובה בקיצור: ריטאלין הוא דבר שמזיק לגוף הילד, אלא שלפעמים עדיף לילד הנזק של הריטאלין כדי להנצל מנזקים אחרים שיכולים לבא עליו בהעדר לקיחת סם הריטאלין. ויש להושיב צוות מומחים אנשי אמת שהם יחליטו בכל מקרה לגופו, מהי טובת הילד.  …
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה   כבוד ידידינו היקר ר’ משה סוגולביץ’ הי”ו, טבריה. הנני במענה לשאלתך, האם מותר לעשות רפואה שאין מקורה ידוע, כגון “דיקור סיני” וכיו”ב, או שיש בזה חשש עבודה זרה.   תשובה בקיצור: אין שום איסור לעשות דיקור סיני, אך באמת אין בו שום תועלת, והכל הבל ופסיכולוגיה בעלמא שאין בה ממש. וכן השיב לי מרן הגר”ד קוק שליט”א.   נימוקים ומקורות:…
רופא כל בשר רפואת הנפש
למה נהגו להזכיר את שם החולה בעליה לתורה
למה נהגו להזכיר את שם החולה בעליה לתורה   שמות בני ישראל   שאלה: שמענו כמה פעמים, שאם באים לבקר חולה ומתפללים על ידו, שלא כדאי להזכיר את שמו בתפלה, ויש להתפלל לפני ה’ שישלח רפואה לחולה הזה, ותו לא, ומצד שני אנו רואים מנהג ישראל, שכאשר מגיע אדם הנושא מחלה קשה לבית הכנסת, שעושים לו מי שבירך כשעולה לתורה, ואומרים את שמו ושם אמו, ויש להבין פשר הדבר.  …
רופא כל בשר רפואת הנפש
איך הרב קוק ניחם אבא ששיכל ילד קטן
איך הרב קוק ניחם אבא ששיכל ילד קטן   יהודי ששיכל את בנו בעודו תינוק קטן, הגיע לקבל תנחומים ודברי חיזוק ממו”ר הרב דב קוק שליט”א, הרב חיזקו בדברים גבוהים ומיוחדים על זכות הנשמה הנקיה שכרגע נמצאת בעולם העליון ומזכה את האבא בזכויות גדולות, וכך אמר לו:   אדם שיש לו בן שיש לו נשמה שהיא כזו נקיה, אותו הבן הוא נקי לחלוטין, יוצא שלפני שהיה לו את הבן הזה,…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
הרב קוק והרב קניבסקי על החיסונים
דברי אמת הרב קוק והרב קניבסקי על החיסונים   לכבוד ידיד נפשי ואהובי הרב יוסף חיים דהאן שליט”א   הנני בתשובה מאהבה לשאלתך ולשאלת רבים מכל קצווי הארץ, אודות שמועה חריפה וקשה שנתפשטה לאחרונה בשם מורינו ורבינו הרב דוב הכהן קוק שליט”א בענין החיסונים החדשים לקורונה, ושכביכול אמר איזה דברים על מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א.   הנני משיב בקצרה, כי במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך.   מורינו…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דעת הגר”ד קוק על חיסוני הקורונה
הרחבה למכתב בענין חיסוני הקורונה   לצערינו, יד הכל ממשמשת במקלדת, וכבר אמר החכם “הנייר סובל הכל”, וכל אחד מעלה את דמיונותיו על גבי הכתב, ומכל שכן שהמקלדת סובלת הכל, וכפי שאנו רואים איך בכל רגע רצים בכל אתר ואתר מליוני מליונים של רשימות, כיתוביות, ותמונות וכו’, אשר רובם ככולם דברי הבל וריק.   אלא שלצערינו, הרבה מהדברים מביאים לידי אסונות, אין כאן המקום לפרט כמה מקרים של סכסוכים בין…
ישראל לסגולתו רופא כל בשר רפואת הגוף
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”   לכבוד ידידיי ואהוביי, די בכל אתר, מבקשי הדעת באמת שלום וברכה וישע רב!   מפני שהמון באים ומתקשרים בדאגה וסקרנות גדולה על שאלה אחת מפורסמת, מהו היחס לחיסונים וכו’, ואי אפשר לדבר עם כולם, ובפרט להרחיב בהסבר, על כן באתי בתשובה מאהבה מנומקת ומפורטת בעניני החיסונים, ואגב ביררתי בס”ד עוד כמה ענינים הקשורים לזה. נא ונא לקרוא את הדברים בנחת רוח, ולא מן השפה…
רופא כל בשר רפואת הגוף שו"ת והלכה
כונת בקשה בשבת בג’ ראשונות של תפלה על חולה
 כונת בקשה בשבת בג’ ראשונות של תפלה א. נסתפקתי אם אפשר לכוין לרפואת חולה ביום שבת [דלא מצלינן רפאינו] בברכה שניה כשאומר “ורופא חולים”. והנה יש לדון בתרתי, מצד כונה בשבת על דבר שאין לאומרו, ועתה כשחושב באמירתו על החולה, שמא י”ל דנראה קצת כמהפך האמירה לדבר האסור בשבת, או דהוי (בהדרגה) כעין “מחשבה רעה” שלא מצטרפת למעשה, ובפרט ד”זה וזה גורם” וסו”ס איכא מציאות של שבח הקיימת בפועל בברכה…
סיפורי צדיקים רפואת הנפש
איך הרב קוק ניחם הורים ששכלו את בתם הקטנה
איך הרב קוק ניחם הורים ששכלו את בתם הקטנה וכמה מילים על הליכות והנהגות בניחומי אבלים   כשהלכנו עם מורינו הגר”ד קוק שליט”א לעיר חיפה, לנחם הורים שכולים על מות בתם הקטנה בתאונה מחרידה, ה’ ישמרנו, הרחיב רבינו בתפלת העמידה בבית האבל, ובינתים נאמרו שם דרשות מפי רבנים חשובים, והרב שליט”א דיבר מאוחר ובקצרה ממש, ותוכן הדברים היה, הילדה הזאת לא מתה, היא הלכה להביא את המשיח … לאחר מכן…
רפואת הגוף
האם יש ללכת לרופאים בתקופת ההריון
האם יש ללכת לרופאים בתקופת ההריון ? ? ?   אקדים ואומר כי אין כאן הנחיות רפואיות וכו’, אלא הסבר והרחבה לדעת גדולי ישראל שבאופן כללי נמנעים באופן נחרץ מהליכת אשה לבדיקות שגרתיות וכו’ בזמן הריון, יתכן שיש מקרים מיוחדים שהמצב שונה, וכאן באתי לדבר על הכלל, ונושא זה חשוב מאד, כפי שאנו רואים בעין כמה נשים זוכות לשמחה עצומה וכל טוב רוחני וגשמי בשעה שלא מערבות בשר ודם בענין…
רופא כל בשר רפואת הנפש
איך הגר”ד קוק שליט”א ניחם הורים ששיכלו את בתם הקטנה בתאונה
כשהלכנו עם מורינו הגר”ד קוק שליט”א לנחם הורים שכולים על מות בתם הקטנה בתאונה מחרידה בעיר חיפה, הרחיב רבינו בתפלת העמידה בבית האבל, ובינתים נאמרו שם דרשות מפי רבנים חשובים, והרב שליט”א דיבר מאוחר ובקצרה ממש, ותוכן הדברים היה, הילדה הזאת לא מתה, היא הלכה להביא את המשיח … לאחר מכן אמר האבא של הילדה כי אמנם היו כאן עשרות רבנים ודברו, אך אף אחד לא הצליח לנחם את לבו…
רופא כל בשר רפואת הגוף
ילד שלא מצליח לדבר טוב מיהו הקלינאי תקשורת הכי טוב בעבורו
הגיע למו”ר יהודי שבתו בת 4 ויש לה בעיות בדיבור שאינה יודעת לומר כמה וכמה מילים והברות המילות משובשות אצלה, ושאלתו בפיו אם ילך לקלינאית תקשורת כפי שהציעו לו בקופת חולים. ואמר לו הרב שכיון שיש בבית אחים ואחיות לילדה זו, הרי שהחיים במחיצתם זה הקלינאית תקשורת הכי טוב, ואכן לאחר שנה הכל הסתדר ע”צ היותר טוב, ולא זו בלבד אלא שהיא חריפה בדבריה יותר מאחיה …      …