מאמרים נוספים

מוסר הנהגה והשקפה
המסר הנוקב מיצור מוצרי חד פעמי והיוקר שבהם
בעקבות גזירות המין הארור [ליבר-המן] משלחנו הטהור של מרן הגאון ר’ דוב קוק שליט”א א. בדור האחרון יש ריבוי כלי חד פעמי בצורה מבהילה ממש, אפילו סירים ומגשים ענקיים – הכל מיוצר בחומר “חד פעמי”, ויש בתים שכמעט שכחו את צורת הכוסות והצלחות העשויים מחרס או זכוכית וכיו”ב, ושמעתי מרבינו הגאון רבי דוב קוק שליט”א, שהדבר ידוע שכל ענין שיש בעולם, יש בו משל לעומת הענין הרוחני הפנימי שבו, וגם בענין ה”חד…
מוסר הנהגה והשקפה
מה מדבר הגר”ח קניבסקי שליט”א עם עצמו מתוך שינה?
שי”ח השדה א. לאחרונה [זה כמה חדשים] מרן שר התורה קדש הקדשים ר’ חיים קניבסקי שליט”א חלוש מאד, ובקושי מדבר גם עם בני הבית הקרובים ביותר, ופעמים ששומעים אותו ממלמל עם עצמו דברי תורה וכו’, אך כידוע גם בשעות המצומצמות של “קבלת קהל” אינו מרים ראשו מהספר, ופעמים שאנשים עוברים והרב נרדם לפום חולשה נוראה דיליה. ב. וסיפר לי רב אחאי שבימים האחרונים מחמת חולשתו של רבינו שליט”א [שהוא קרוב לגיל 100…
מועדים וזמנים
מרתק ביותר: כל הנהגותיו וחידושיו של רבינו הגר”ד קוק שליט”א מיום הכיפורים האחרון
קונטרס “מה נאדר מראה כהן גדול”   אפס קצהו נראה מרסיסי אורה וטללי תחיה קדושה ששמענו וראינו מהנהגותיו וחידושיו של מרנא ורבנא הגר”ד קוק שליט”א ביומא דכיפורי התשפ”ב.   ידועה דרכו של רבינו שליט”א בשבתות וימים טובים, להוציא בפיו כל חידוש שעולה לו, והוא בימים אלו כמעיין שאינו פוסק, וסיבת הנהגתו, מחמת פחד השכחה, שמא לא יעלה הענין בזכרונו במוצ”ש ויו”ט – בשעת כתיבת החידושים, [וחושש מאד על איסור שכחת…
מוסר הנהגה והשקפה
הספר המיוחד על זקן רבני טבריה הרב אברהם דוב אוירבך זצ”ל
הופיע!!! הספר המיוחד על זקן רבני טבריה הרב אברהם דוב אוירבך זצ”ל   בסיעתא דשמיא זכינו בימים אלו להופעת הספר “ויסע אברהם” – הכולל את תולדות חייו ומנהגיו של גאון טבריה, הדיין הותיק, ראש חכמי טבריה, כמהר”ר אברהם דוב אוירבך זצ”ל.   הספר כולל פסקים נדירים ומיוחדים של הרב, סיפורי מופת על הנהגתו עם הציבור, וסיפורים בלתי ידועים מהקודש פנימה, המון עובדות וסיפורים שסיפר הרב על גאוני עולם שהכיר, והכל…
מוסר הנהגה והשקפה
סגירת חלון או דלת – צוואת רבי יהודה החסיד
סגירת חלון או דלת – צוואת ר”י החסיד   שאלה: אני משפץ כעת את הבית, ולפי התכנית ישנם כמה שינויים והפועלים אמורים לסגור כמה חלונות וגם לסגור פתח של חדר אחד, וכעת נודע לי מרב אחד שיש בזה חשש סכנה, שאלתי ובקשתי לדעת בדחיפות כדת מה לעשות.   תשובה בקיצור: ענין זה שלא לסגור דלת או חלון, אין לו מקור בתלמוד או בראשונים, מלבד מה שגילה זאת רבינו יהודה החסיד,…
שו"ת והלכה
האם יש לברך ברכת הריח על בושם סינטטי
שאלה: האם יש לברך ברכת הריח על בושם סינטטי.   תשובה בקיצור: גם על בושם יש לברך ברכת “בורא מיני בשמים”, כיון שיש ממנו הנאת ריח, ואין שום מניעה בזה שהריח לא נוצר בטבע העולם.   נימוקים ומקורות: א. אמר לי רבינו הגר”ד קוק שליט”א, שדלעתו אפשר לברך על בושם בורא מיני בשמים, והגם שהבושם מופק מכל מיני תערובות על ידי מעשה ידי אדם, ואינו דבר שיש בו ריח טוב…
מועדים וזמנים
שתיית “מיץ ענבים” ואכילת עופות בט’ הימים
כבוד היקר והנעלה ר’ דוד שדה שליט”א   אשר שאלת בענין שתיית מיץ ענבים בימים אלו, ובפרט לאנשים שיש להם מזה תועלת פיזית, והשאלה מתעצמת בערב תשעה באב [כשלא חל בשבת], שע”פ דברי המבינים, יש תועלת גדולה לגוף אם שותה שתי כוסות של מיץ ענבים סמוך לצום, האם יש מקום להתיר את הדבר.   תשובה בקיצור: מעיקר הדין מותר לשתות מיץ ענבים בכל הימים הללו, וה”ה בערב תשעה באב, ובפרט…
שמחה וחיזוקים יומיים
רבינו דוב קוק שליט”א גוזר על חתן שקיבל על עצמו עול תורה וקדושה
צפו ותתרגשו: הכהן הגדול מטבריה  רבינו דוב קוק שליט”א גוזר על חתן שקיבל על עצמו עול תורה וקדושה, תאריך לידה מדוייק… והילדה הגיעה בדיוק בתאריך. .    
מוסר הנהגה והשקפה
ספיקות בשידוכין ופתרונן
ספיקות בשידוכין ופתרונן   או חציו או כולו… א. מעשה בבחורה שהציעו לה לשידוך, בחור שעובד חצי יום ולומד חצי יום, והסתפקה אם להפגש עמו או לדחותו, במענה לשאלתה אמר מרן הגר”ד קוק שליט”א, כי הענין תלוי מה הוא מגדיר את עצמו, אם הוא אומר אני “חצי עובד חצי לומד”, לא ללכת על זה, כי הוא מגדיר את עצמו שחציו לא שייך לתורה, אבל אם אומר אני “לומד ועובד”… אז…
מכתלי בית הדין
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה   כבוד מעלת ויקרת ידידינו הגאון המפורסם מהר”ר אליעזר רוט שליט”א   הנני במענה אודות השאלה שהציע במכתבו, ואציג בזה מה שעלה בחכתי, ובעיקר מה ששמעתי בנידון מפי נשיא בי דינא דילן מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ראובן איש חרדתי מאד, ובעקבות דמיון הקורונה, החל להרגיש שיש לו בעיות קשות בלבו, בבדיקה מקיפה שערך הרופא, התברר שהוא מדומיין, ואין לו שום חולי אמיתי, רק שלפי…
מועדים וזמנים
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח   שאלה: בשבת של ערב פסח, בני הבית מבקשים שהאמא תכין מאכלים משובחים כמו בכל שבת, כגון חמין עם חיטה וכיו”ב ממאכלים שהם חמץ הגמור, ונשאלה שאלה האם יש בעיה לשטוף את הכלים בשבת בלילה, וכן בבוקר לפני זמן איסור חמץ, כדי להעלים את שיירי החמץ מן הכלים.   תשובה בקיצור: ראוי מאד שלא לגרום חסרון בסעודות השבת גם בערב פסח, ומי שיש בידו…
שו"ת והלכה
חיסון מאולץ
י”א אדר תשפ”א. פעה”ק טבריה לתורה. יומא דהילולא של החיד”א [נטמן בליוורנו והועתק לירושלם], ומהר”ר אברהם בן אביר יעקב אביחצירא [טמון פה עירנו טבריה], והרש”ש בעל חידושי הש”ס, ומרנא הצפנת פענח זיע”א.   חיסון מאולץ   שאלה: בעל המפעל שבו אני עובד, מחייב אותי להתחסן, ומתנה בזה את המשך עבודתי אצלו, ברצוני לדעת האם מותר להתחסן במקום אונס כגון דא.   תשובה בקיצור: הטוב וההגון ביותר הוא שלא להתחסן, וכל…