מאמרים נוספים

מוסר הנהגה והשקפה
ספיקות בשידוכין ופתרונן
ספיקות בשידוכין ופתרונן   או חציו או כולו… א. מעשה בבחורה שהציעו לה לשידוך, בחור שעובד חצי יום ולומד חצי יום, והסתפקה אם להפגש עמו או לדחותו, במענה לשאלתה אמר מרן הגר”ד קוק שליט”א, כי הענין תלוי מה הוא מגדיר את עצמו, אם הוא אומר אני “חצי עובד חצי לומד”, לא ללכת על זה, כי הוא מגדיר את עצמו שחציו לא שייך לתורה, אבל אם אומר אני “לומד ועובד”… אז…
מכתלי בית הדין
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה   כבוד מעלת ויקרת ידידינו הגאון המפורסם מהר”ר אליעזר רוט שליט”א   הנני במענה אודות השאלה שהציע במכתבו, ואציג בזה מה שעלה בחכתי, ובעיקר מה ששמעתי בנידון מפי נשיא בי דינא דילן מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ראובן איש חרדתי מאד, ובעקבות דמיון הקורונה, החל להרגיש שיש לו בעיות קשות בלבו, בבדיקה מקיפה שערך הרופא, התברר שהוא מדומיין, ואין לו שום חולי אמיתי, רק שלפי…
מועדים וזמנים
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח   שאלה: בשבת של ערב פסח, בני הבית מבקשים שהאמא תכין מאכלים משובחים כמו בכל שבת, כגון חמין עם חיטה וכיו”ב ממאכלים שהם חמץ הגמור, ונשאלה שאלה האם יש בעיה לשטוף את הכלים בשבת בלילה, וכן בבוקר לפני זמן איסור חמץ, כדי להעלים את שיירי החמץ מן הכלים.   תשובה בקיצור: ראוי מאד שלא לגרום חסרון בסעודות השבת גם בערב פסח, ומי שיש בידו…
שו"ת והלכה
חיסון מאולץ
י”א אדר תשפ”א. פעה”ק טבריה לתורה. יומא דהילולא של החיד”א [נטמן בליוורנו והועתק לירושלם], ומהר”ר אברהם בן אביר יעקב אביחצירא [טמון פה עירנו טבריה], והרש”ש בעל חידושי הש”ס, ומרנא הצפנת פענח זיע”א.   חיסון מאולץ   שאלה: בעל המפעל שבו אני עובד, מחייב אותי להתחסן, ומתנה בזה את המשך עבודתי אצלו, ברצוני לדעת האם מותר להתחסן במקום אונס כגון דא.   תשובה בקיצור: הטוב וההגון ביותר הוא שלא להתחסן, וכל…
מוסר הנהגה והשקפה
בעקבות הקורונה ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו
בעקבות הקורונה ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו [קטע מתוך שיעור רחב בחיזוק האמונה בתקופה קשה זו, בלול מדברי גאונים וצדיקים, מצוה לפרסם בכל אתר]   הנה חזינן בשנה האחרונה, כי כולי עלמא לא ידעי מידי, וכבר אמרו רמז על שנת תש”פ, שפ”ת לא ידעתי, ועין רואה כי גם שנת תשפ”א ממשיכה את שנת תש”פ, וחסרון הידיעה הולך וגובר בכל התחומים, וכל מי שיש לו עין לראות, מבין…
רופא כל בשר רפואת הנפש
לקיחת ריטאלין בהלכה ובהנהגה
לקיחת ריטאלין בהלכה ובהנהגה   שאלה: האם מומלץ להשתמש בריטאלין עבור הילד, כאשר יש לו קשיים, והאם מותר לקחת ריטאלין ביום שבת, או שזה בכלל רפואה האסורה בשבת.   תשובה בקיצור: ריטאלין הוא דבר שמזיק לגוף הילד, אלא שלפעמים עדיף לילד הנזק של הריטאלין כדי להנצל מנזקים אחרים שיכולים לבא עליו בהעדר לקיחת סם הריטאלין. ויש להושיב צוות מומחים אנשי אמת שהם יחליטו בכל מקרה לגופו, מהי טובת הילד.  …
מוסר הנהגה והשקפה
סיפור מחזק ומצמרר על רוח הקודש ושמירת שבת קודש ותשובה שלמה…
לקראת שבת לכו ונלכה סיפור מחזק ומצמרר על רוח הקודש ושמירת שבת קודש ותשובה שלמה…   לפני כחודשיים וחצי [טבת התשפ”א] נפטרה בעירנו טבריה ת”ו אשה חשובה וצדקנית, מרת דינה שדה ז”ל, לאחר שהזדככה ביסורי המחלה הנוראה, וקבלה הכל באהבה.   היא היתה בעלת תשובה, מילדותה היתה גרה עם הוריה בקיבוץ דגניה ב’, אשר אין שם שום סממני יהדות, ושם גדולי הדור הם הרצל ובן גוריון שר”י, ותולדותיהן כיוצא בהן,…
מועדים וזמנים
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז   שאלה: השנה הזאת שיוצא ליל פסח במוצ”ש, ויש להבדיל בנוסח “ברוך המבדיל בין קדש לקדש”, מה הדין אם אמר כשיגרת לישנא “ברוך המבדיל בין קודש לחול”, האם יי”ח.   תשובה בקיצור: צריך לחזור ולברך שוב ברכת המבדיל, ולסיים המבדיל בין קדש לקדש. וכן הסכימו רוב ככל חכמי ישראל, וכן דעת רבינו המשנה ברורה זיע”א. ולזה הסכים לדינא מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ובמוצא”ש דעלמא,…
שו"ת והלכה
תפלה בצידי הדרך או במסגד
  תפלה בצידי הדרך או במסגד   שאלה: אדם שנמצא בדרכים והגיע סוף זמן המנחה, יש בידו ב’ אפשרויות, או להתפלל ברשות הרבים, או להכנס למסגד של ישמעאלים, כיצד ינהג.   תשובה בקיצור: הגם שאין להתפלל במקום פתוח ללא מחיצות, ובפרט בכביש סואן שיש בו רעש או עוברי דרכים המפריעים לתפלה, מכל מקום אין להכנס להתפלל במסגד שהוא מקום המיועד לשנאת ישראל היפך מטרת התפלה של היהודי. וכן השיב מרנא…
מוסר הנהגה והשקפה
האם ילד מחוייב לשמוע להוריו ולהתחסן???
האם יש חיוב להתחסן משום כיבוד הורים ואודות שמועות ההבל על הרחקת אברך או עובד שלא התחסן   לכבוד הבחור היקר והנעלה עדן לוי הי”ו, טבריה, ולכל מאן דבעי.   במענה לשאלתך הדחופה, כי הוריך היקרים לוחצים אותך כבר זמן ארוך ללכת ולהתחסן, ואתה מעדיף לנקוט בשב ואל תעשה, והגיע מצב בבית שההורים כועסים עליך, והדבר גובל ממש בחסרון של כיבוד הורים מצידך שאתה מתעלם מרצונם, האם לעת כזאת מוטל…
שו"ת והלכה
מתי צריך לדחות ברית מילה ז’ ימים לאחר שהבריא הילד
מתי צריך לדחות ברית מילה ז’ ימים לאחר שהבריא הילד   שאלה: תינוק שבשעת הלידה [כאשר נפתח הסתום] בלע מים, וחדרו המים לריאות, ומחמת מצוקת נשימתו, הוזקק לעזרה נשימתית במשך כ”ד שעות, האם לעשות המילה בשמיני, או להמתין ז”י מעת לעת כדין תינוק שעבר חולי בכל הגוף.   תשובה: א. מחמת חשיבות הענין וחמירא סכנתא מאיסורא, העברתי השאלה לפני מי שגדול רבינו הגר”ד קוק שליט”א, והשיב, דכיון שהחולי בנשימה לא…
שמחה וחיזוקים יומיים
‘הלואי שהיתה לי אמא שהייתי יכול לשמח אותה’
*’הלואי שהיתה לי אמא שהייתי יכול לשמח אותה’ – חיזוק מיוחד במצוות כיבוד הורים ממו”ר הרב דב קוק שליט”א* יהודי שהגיע לבקש בברכה ועצה ממו”ר הרב דב קוק שליט”א בדבר מסויים, שמע דיבורי חיזוק גדולים במצוות כיבוד הורים ובפרט לשמח את האמא, לא נביא את כל השיחה. אך קטע קצר ומחזק מבין הדברים אמר הרב כך: זו אמא שלך! אמא זו אמא, מה שאתה יכול לשמח אותה – תשמח אותה.…