עניינים כלליים

עניינים כלליים
טעם למה שהמבולבלים מסמלים עצמם בגווני הקשת
טעם למה שהמבולבלים מסמלים עצמם בגווני הקשת   ידוע דשורש כל דבר שיש בעולם הוא מהתורה, [כלשון הזהר “אסתכל באורייתא וברא עלמא”], וכל שיחת הבריות יש לה שורש בתורה [כדאמרי’ בב”ק צב ע”ב], ומורינו הגר”ד קוק שליט”א הרחיב הרבה בדוגמאות כאלו בספרו “אוריאל”, לך נא ראה ותרווה צמאונך, וידוע מה שאמר על תנועת “יש עתיד” של שונאי התורה, כי הם יונקים מהקדושה כמו כל כוחות הסטרא, ושורשייהו בדברי רבי יהושע…
עניינים כלליים
בעיית אותיות ארוכות בתפלין והצעת סדר הכתיבה הראויה בתפלין
בעיית אותיות ארוכות בתפלין הערה חשובה והצעת סדר הכתיבה הראויה בתפלין   כבוד ידידיי ואהוביי חבר הסופרים די באתרא הדין טבריה לתורה הע”י   הנני בהארה חשובה בענין כתיבת התפלין, ויסודה נשמעה כבר כמה פעמים מפי כהן גדול מרן הגר”ד קוק שליט”א, ובאתי להרחיב הענין ולבאר מן המקורות כדי שיהיו הדברים ברורים לכל דורש, ואשמח לשמוע הערות החברים.   א. הנה מודעת זאת מה שנהגו סופרים הרבה להתחיל ראשי השיטין…
ישראל לסגולתו עניינים כלליים
היכן מקום קבורתו של הרמח”ל
היכן מקום קבורתו של הרמח”ל   פולמוס גדול נעשה על נושא זה, אלה אומרים שקבור בטבריה (מכתב חכמי טבריה, ראה אגרות רמח”ל עמ’ תג, ו”רמח”ל ובני דורו” ח”ב עמ’ תג), ואלה אומרים שקבור בעכו (מקום מגוריו כנודע), ואלה אומרים שקבור בכפר יאסיף הסמוך לעכו, (ר’ שמחה מזאלאזיץ בספר מסעותיו “אהבת ציון”, הובא ב”מסעות ארץ ישראל”, יערי, עמ’ 396), מפני שבעכו היו מסופקים אם נחשבת ארץ ישראל, והיו שולחים הנפטרים ליאסיף.…
עניינים כלליים
 האם היתה קורונה במצרים?
 האם היתה קורונה במצרים?   שאל רבינו הגר”ד קוק שליט”א, הלא ידוע שמצרים היא האתר השורשי של המחלות, כמו שכתוב בתורה, “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה’ רפאיך”, אכן נראה שהקורונה לא היתה במצרים, כי זאת מחלה שסיבבו משמים שתיווצר על ידי בשר ודם, שעשו שם איזה טעות בבתי המחקר של סין, והמחלה אשר שמתי במצרים, הכוונה על מחלות שבאות בידי שמים. הקורונה מסמלת את…