אגדות חז”ל

אגדות חז"ל
הרב קוק בתגובה חריפה על “שתיה חריפה”
הגר”ד קוק בתגובה חריפה על שתיה חריפה…   אי אפשר להחזיק בית עם אדם שתיין הגיע למורינו הגר”ד קוק שליט”א אחד ששותה בכל יום שבת שתיה חריפה, ומחמת זה הוא לא שולט על פיו ואפילו על ידיו וכו’, ואשתו כבר לא מחזיקה מעמד בהנהגה זו, ואמר לרב שאשתו מאד רוצה לדבר עמו, וכשדיבר מורינו הרב שליט”א עמה בטלפון, אמר לה הרי כבר עשר שנים שהוא שותה ומשתטה, ואי אפשר להחזיק…