שו”ת והלכה

מוסר הנהגה והשקפה
מה אמר הרב קוק מטבריה בעקבות הפיגוע באלעד….
רשפי אש ממרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א בעקבות הרצח השפל באלעד ביום ששי האחרון [עש”ק אמור תשפ”ב] הייתי במחיצת מרנא שליט”א, והיה בצום כדרכו בקדש, ולומד מסכת ערכין [כידוע שהרב מרבה ללמוד ערכין, כיון שכך אמר לו שר התורה זיע”א כאשר היה אצלו על אודות הבעיות ברגליו], הרב ביקש לראות את תמונות הנרצחים, והתבונן בהם, ואמר שיש בזה נושא בעול עם חבירו… וביקש שיביאו לו לראות גם את פני הפצועים. אח”כ…
מוסר הנהגה והשקפה
התשובה לשאלת אברך שמסתפק האם להתפלל עם בני תורה או בבית כנסת של “עמך” שיש לו אפשרות לקרב רחוקים….
התשובה לשאלת אברך שמסתפק האם להתפלל עם בני תורה ולהתעלות בקדושה, או בבית כנסת של “עמך” שיש לו אפשרות לקרב רחוקים…. שאלה שנשאלה אודות מי שגר במקום מעורב, ויש שם ב’ בתי כנסיות, האחד של “בני תורה”, והשני רובו אנשים מתחזקים וחלקם אפי’ מחללי שבת הבאים לבית ה’ כדי לטעום מצוף דבשה של הקדושה, ונפשו לשאול הגיעה כדת מה לעשות, והיכן רצון ה’ שילך להתפלל, כי במחנה בני התורה הוא…
מוסר הנהגה והשקפה
מרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א מטבריה מגלה מהו הכח היחיד להנצל מהפיגועים…
הכח היחיד להנצל מהמחבלים הישמעאלים   דברים נוראים מגדולי המקובלים הצדיקים עם חיזוק מיוחד ממרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א   דברי הגרי”ז מבריסק על אויבי ישראל א. כתיב בדברים (א, מד), “ויצא האמרי וגו’ וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים”. ופירש”י, “מה הדבורה הזאת, כשהיא מכה את האדם – מיד מתה, אף הם, כשהיו נוגעים בכם מיד מתים”. עכ”ל. והקשה בחי’ הגרי”ז מבריסק זיע”א על התורה, דצ”ב, דהא הפסוק קמ”ל את עוצם…
מוסר הנהגה והשקפה
שנה לאסון מירון… פרסום ראשוני בעדות מכלי ראשון: נבואת שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א
שנה לאסון מירון… פרסום ראשוני בעדות מכלי ראשון: נבואת שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א על ל”ג בעומר תשפ”א והמסר של מרן הגר”ד קוק שליט”א ועוד צדיקים בענין גאולת ישראל חיזוק והתעוררות   לישועתך קוינו וצפינו כל היום מרנן ורבנן הקוה”ט שרי צבאות ישראל על ביאת משיח צדקינו במהרה דידן אכי”ר   [הגם דלא רגילין אנו בכתיבה מסוג זה, כי הנסתרות לה’ אלהינו, וכבר אמרו רבותינו תפח רוחם של מחשבי קיצין,…
מוסר הנהגה והשקפה
גילוי מפתיע מפי קדשו של הגאון הצדיק מטבריה שר התורה והיראה רבינו דב הכהן קוק שליט”א
גילוי מפתיע מפי קדשו של הגאון הצדיק מטבריה שר התורה והיראה רבינו דב הכהן קוק שליט”א הכינרת בעליה סימן לגאולה… רק צריך להיות מוכנים ולעשות תשובה… אמש [י”א ניסן תשפ”ב] כאשר רבינו שר התורה הגאון הצדיק ר’ דוב הכהן קוק שליט”א חזר מבית מדרשו בבית שאן לעיר הקדש טבריה, הסתכלנו בגילה וברננה על פני הכינרת שעלתה על גדותיה ממש, ובעוד כמה ס”מ היא מוגדרת מלאה ממש… ושאלתי את רבינו שליט”א, האם נכון…
מוסר הנהגה והשקפה
האם יש בעיה לברך ברכת האילנות ביום שבת קודש?!
שאלה: בשבת קדש נקלעתי יחד עם כמה מידידי למקום מלא אילנות, ומרוב התפעלותינו ברכנו יחדיו בכונה ובקול גדול את ברכת האילנות, וכעת אמר לי אחד מחכמי עה”ק צפת, הוא ניהו המקובל ר’ ישמעאל יהושע פרחי שליט”א, שיש בעיה לברך ברכת האילנות בשבת, נא להודיעני פשרן של דברים.   תשובה בקיצור: אין שום חשש או מניעה לברך ברכת האילנות ביום שבת, ואדרבה יש שבח מיוחד [ע”פ פשט] לברכה זו בשבת דוקא,…
מוסר הנהגה והשקפה
האם יש בעיה ללכת לבית העלמין בחודש ניסן
האם יש בעיה ללכת לבית העלמין בחודש ניסן   שאלה: מר אבי נפטר בחודש ניסן, ובכל פעם עולה מחדש השאלה, האם יש בעיה על פי ההלכה או על פי הסוד, ללכת לבית העלמין בחודש זה, ובחיפושי בספרים ראיתי מבוכה, כי כל חכם כותב הוראה אחרת והענין לא ברור.   תשובה: מבואר בשו”ע או”ח (סי’ תכט), שבחודש ניסן אסור להספיד את הנפטר, ואסור להרבות בצער, כי הוא חודש של שמחה, ולכן לא…
שו"ת והלכה
האם יש חשש לגור באיזור הגליל…
לאחרונה התקשרו אלי זוג שמבקשים לקנות דירה בטבריה, והאשה אמרה שהיא חוששת לעבור לטבריה מחמת שכפי שכולם מרגישים אנחנו בודאי בתקופת משיח, והרי אמרו רבותינו (בסוף מסכת סוטה) שבעקבות משיח “הגליל יחרב”, ולמה לה להכנס למקום שעתיד להיות בו חורבן… ואמרה, שאינה מוכנה לעשות שום צעד בענין, עד שתשמע דעת תורה של מרנא ורבנא שר התורה רבינו דב הכהן קוק שליט”א. שטחתי את השאלה לפני רבינו שליט”א, וכך השיב, הגליל כבר נחרב…
מוסר הנהגה והשקפה
דעת תורה מרבינו דוב קוק שליט”א אודות פולמוס “היתר המכירה” בשמטה
דעת תורה מרבינו דוב קוק שליט”א אודות פולמוס “היתר המכירה” בשמטה אל כל ידידינו היקרים, כולם אהובים כולם ברורים, שוחרי תורה ומבקשי דבר ה’ זו הלכה, בעיר הקדש טבריה ודי בכל אתר ואתר. הנני בשורות אלו להשיב לשאלת רבים וטובים בענין קניית ירקות בשנת השמטה, כי המבוכה רבה מחמת ריבוי הדעות הקוטביות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, הללו אומרים “מותרים לכם” – והאוסרים אינם אלא מחמירים, והללו אומרים “אסורים…
מוסר הנהגה והשקפה
הגאון רבינו דוב קוק שליט”א עונה לשאלת רבים האם יש בעיה להסתובב ברחוב בימים אלו
תקופת ה”פיגועים”   הנהגות נחוצות לכל איש ואשה מפי קדשו של מרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א   הליכה בחוצות בעידן הפיגועים א. שאלתי ממרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א, כי בתקופה זו של ערב הפסח יש הרבה “סידורים” וכו’, האם יש בעיה להסתובב ברחובות, מחמת הסכנה שעל ידי שיבוש הערבים וההתפרעויות הנשמעות חדשים לבקרים, זה בא בסכינו וזה בא במברגו וכו’, ה’ ירחם, ואמר לי רבינו, למה אתה לועג לי,…
מוסר הנהגה והשקפה
דברי רבינו הצדיק ר’ דוב קוק מטבריה בעקבות המצב הקשה בארץ ובעולם
דברי חיזוק ותוכחה נוראים ממרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א בעקבות המצב הנורא השורר בארץ הקדש   הערב [ליל כ”ז אדר ב’ תשפ”ב] ארגנו כנס אזכרה וחיזוק לזכרו של רב העיר טבריה ידידינו הגרמ”צ בוחבוט זצ”ל. מרנא שליט”א [מחמת ריבוי צומותיו וחולשתו] אמר לי, שלא יוכל להגיע לכנס. ואמרתי לו, שהנני אמור לדבר שם, ואולי אזכה שיאמר לי במה לחזק את הציבור. ומיד דיבר רבינו שליט”א בכאב גדול ואלו דבריו:…
מוסר הנהגה והשקפה
ברכת חכם הרזים בהלויית מרן שר התורה זיע”א
ברכת חכם הרזים בהלויית מרן שר התורה זיע”א   לשאלת רבים שנסתפקו בעת הלוייתו של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א, האם יש לברך את ברכת “חכם הרזים” על כינוס ששים ריבוא איש.   תשובה בקיצור: יש לברך ברכה זו כאשר יודעים שיש ששים ריבוא אנשים, הגם שבפועל אינו רואה את כולם, והעיקר שנמצא בתוך הכינוס. כן השיב הגר”ד קוק שליט”א, וכן הסכימו כמה גדולי עולם, וכמבואר בתשובה דלהלן בס”ד.  …