הלכה

שו"ת והלכה
האם יש חשש לגור באיזור הגליל…
לאחרונה התקשרו אלי זוג שמבקשים לקנות דירה בטבריה, והאשה אמרה שהיא חוששת לעבור לטבריה מחמת שכפי שכולם מרגישים אנחנו בודאי בתקופת משיח, והרי אמרו רבותינו (בסוף מסכת סוטה) שבעקבות משיח “הגליל יחרב”, ולמה לה להכנס למקום שעתיד להיות בו חורבן… ואמרה, שאינה מוכנה לעשות שום צעד בענין, עד שתשמע דעת תורה של מרנא ורבנא שר התורה רבינו דב הכהן קוק שליט”א. שטחתי את השאלה לפני רבינו שליט”א, וכך השיב, הגליל כבר נחרב…
שו"ת והלכה
האם יש לברך ברכת הריח על בושם סינטטי
שאלה: האם יש לברך ברכת הריח על בושם סינטטי.   תשובה בקיצור: גם על בושם יש לברך ברכת “בורא מיני בשמים”, כיון שיש ממנו הנאת ריח, ואין שום מניעה בזה שהריח לא נוצר בטבע העולם.   נימוקים ומקורות: א. אמר לי רבינו הגר”ד קוק שליט”א, שדלעתו אפשר לברך על בושם בורא מיני בשמים, והגם שהבושם מופק מכל מיני תערובות על ידי מעשה ידי אדם, ואינו דבר שיש בו ריח טוב…
מכתלי בית הדין
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה   כבוד מעלת ויקרת ידידינו הגאון המפורסם מהר”ר אליעזר רוט שליט”א   הנני במענה אודות השאלה שהציע במכתבו, ואציג בזה מה שעלה בחכתי, ובעיקר מה ששמעתי בנידון מפי נשיא בי דינא דילן מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ראובן איש חרדתי מאד, ובעקבות דמיון הקורונה, החל להרגיש שיש לו בעיות קשות בלבו, בבדיקה מקיפה שערך הרופא, התברר שהוא מדומיין, ואין לו שום חולי אמיתי, רק שלפי…
שו"ת והלכה
תפלה בצידי הדרך או במסגד
  תפלה בצידי הדרך או במסגד   שאלה: אדם שנמצא בדרכים והגיע סוף זמן המנחה, יש בידו ב’ אפשרויות, או להתפלל ברשות הרבים, או להכנס למסגד של ישמעאלים, כיצד ינהג.   תשובה בקיצור: הגם שאין להתפלל במקום פתוח ללא מחיצות, ובפרט בכביש סואן שיש בו רעש או עוברי דרכים המפריעים לתפלה, מכל מקום אין להכנס להתפלל במסגד שהוא מקום המיועד לשנאת ישראל היפך מטרת התפלה של היהודי. וכן השיב מרנא…
שו"ת והלכה
מתי צריך לדחות ברית מילה ז’ ימים לאחר שהבריא הילד
מתי צריך לדחות ברית מילה ז’ ימים לאחר שהבריא הילד   שאלה: תינוק שבשעת הלידה [כאשר נפתח הסתום] בלע מים, וחדרו המים לריאות, ומחמת מצוקת נשימתו, הוזקק לעזרה נשימתית במשך כ”ד שעות, האם לעשות המילה בשמיני, או להמתין ז”י מעת לעת כדין תינוק שעבר חולי בכל הגוף.   תשובה: א. מחמת חשיבות הענין וחמירא סכנתא מאיסורא, העברתי השאלה לפני מי שגדול רבינו הגר”ד קוק שליט”א, והשיב, דכיון שהחולי בנשימה לא…
שו"ת והלכה
גדר איסור מלאכה בחתן
גדר איסור מלאכה בחתן   שאלה: האם מותר לחתן בתוך שבעת ימי חופתו לספר שער ראשו או לגלח זקנו.   תשובה בקיצור: מותר לחתן לכתחילה להתגלח ולהסתפר בתוך ימי חופתו. ואמנם בשאר מלאכות החתן אסור, כיון שהוא דומה למלך, וצריך להיות טרוד בשמחת כלתו, ואפילו כשלומד, אם לימודו בעיון נמרץ, צריך להזהר שלא יגרר וישכח משמחתה. ואמנם אם יש לפניו מלאכת דבר האבד, יש להתיר.   אם הכלה מוחלת לחתן…
שו"ת והלכה
פרשת המן…
פרשת המן…   שאלה: האם יש לכסות את החלות בסעודה שלישית.   תשובה: מנהג העולם שלא לכסות, והגם שלכאורה לפי הטעם של הכיסוי זכר למן, לכאו’ יש לכסות גם בסעודה ג’, ראה בהערה דיתכן דלכולי עלמא אין צריך לכסות.   נימוקים ומקורות: א. לכאו’ לפי הטעם לכיסוי הלחם בשעת הקידוש, כדי שלא יראה הפת בושתו (כמבואר ברא”ש פסחים פ”י ה”ג מהירושלמי) שהרי הוא מוקדם לברכה מהגפן, א”כ אין צורך בסעודה…
שו"ת והלכה
שמיעת שירי קודש בשנת אבל ועוד..
שמיעת שירי קודש בשנת אבל חדר כושר שמשמיעים שירים ברקע השתתפות בהכנסת ספר תורה בקול שירה, ועוד   שאלה: כבוד הרב, אבי נפטר לפני כשלשה חדשים, וברוך ה’ אנו נזהרים בכל דיני אבלות כהלכה, אלא שנוצרה בביתנו בעיה קשה, ובפרט בתקופת הקורונה שהכל סגור ומסוגר, ובני הבית מצויים בבית יותר מהרגיל, ומפריע להם שאי אפשר לשמוע שירים כלל, וגם אני באופן אישי מתקשה בהמנעות זאת, שאלתי היא, האם יש היתר…
שו"ת והלכה
האם מותר לכתוב על מצבה שהיה בעל תשובה
שאלה: לכבוד מורינו הגר”ד קוק שליט”א אמי הריני כפרת משכבה, נפטרה לפני כשבועיים, ואנו עסוקים כעת בכתיבת המצבה, בין הדברים כתבתי עליה בנוסח ההכנה למצבה ש”היתה בעלת תשובה אמיתית”, והעירוני שיש בזה דופי לנפטרת, בבחינת “זכור מעשיך הראשונים”, שמוכח מהדברים הללו, שמעיקרא לא היתה שומרת תורה ומצות.   תשובה בקיצור: אין בדבר הזה שום חשש של גנאי ח”ו, ולענין מעשה ראוי לכתוב על המצבה שהיתה בעלת תשובה אמיתית, כיון שיש…
שו"ת והלכה
האם מותר לאכול “עלי גפן” ומהי ברכתם
האם מותר לאכול “עלי גפן” ואם יש בהם דיני ערלה ותרומות וכו’ ומהי ברכת עלי גפן ממולאים   שאלה: רבים פה בשכונתינו נוהגים לקטוף עלים מעצי הגפן המצויים לרוב, וממלאים אותם באורז וכיו”ב, (ונקרא בלשון ערבי “יאפרך”), ושמעתי שיש בעיה לאכול עלי גפן, האם אני צריך באמת להפסיק לאכול מהם, או שיש איזה דרך להכשירם לאכילה.   עוד שתי שאלות קצרות, האם יש לנהוג דיני ערלה וכו’ בעלים הללו, או…
שו"ת והלכה
האם מותר לאונן לטבול במקוה
האם מותר לאונן לטבול במקוה שאלה: אמי נפטרה ביום רביעי לפנות בוקר, ואני רגיל לטבול בכל יום ובפרט לכבוד שבת קודש, רצוני לדעת האם מותר לי בהיותי אונן לטבול במקוה, כדי להרויח את טבילת היום ולכוין גם לכבוד שבת קודש, כיון שידוע שבתוך השבעה האבל אסור ברחיצה.   תשובה בקיצור: דיני אנינות שונים מדיני אבילות, ויש בזה כמה פרטים אשר אי אפשר להרחיב בהם כעת במסגרת זו, ולענין שלנו ההלכה…
שו"ת והלכה
שם רחוב על שם צדיק בלא תואר הרב
שם רחוב על שם צדיק בלא תואר הרב   שאלה: לכבוד מורינו הגר”ד קוק שליט”א   אני גר ברחוב “רבי יהודה הנשיא” בטבריה, ותמיד כששואלים אותו איפה אתה גר, אני עונה “ביהודה הנשיא”, וכן מצוי שיגרת לשון של המונים בכל הרחובות שעל שם חכמי ישראל, והשאלה האם זה לא פחיתות כבוד, לומר את שמו של הרב בלא תואר.   מצפה לתשובת הרב דוד כהן   תשובה בקיצור: הגר”ד קוק שליט”א…