תשעה באב

מועדים וזמנים
שתיית “מיץ ענבים” ואכילת עופות בט’ הימים
כבוד היקר והנעלה ר’ דוד שדה שליט”א   אשר שאלת בענין שתיית מיץ ענבים בימים אלו, ובפרט לאנשים שיש להם מזה תועלת פיזית, והשאלה מתעצמת בערב תשעה באב [כשלא חל בשבת], שע”פ דברי המבינים, יש תועלת גדולה לגוף אם שותה שתי כוסות של מיץ ענבים סמוך לצום, האם יש מקום להתיר את הדבר.   תשובה בקיצור: מעיקר הדין מותר לשתות מיץ ענבים בכל הימים הללו, וה”ה בערב תשעה באב, ובפרט…