ישראל לסגולתו

ישראל לסגולתו
האם יש ענין להסתיר את שם הילד לפני הברית
האם יש ענין להסתיר את שם הילד לפני הברית   לכבוד ידיד נפשי היקר מזכה הרבים ר’ ישראל דן רווח הי”ו   לשאלתך, האם יש להזהר במה שמפורסם בעולם שלא לגלות לאחרים את שם הילד עד הברית, ואת שם הילדה עד העליה לתורה.   תשובה בקיצור: אמנם ישנה שמועה כזו המתהלכת בעולם, אך מקור אמיתי וברור אין לזה, ואין שום מניעה אמיתית להסתיר את השם שיש ברצון ההורים לקרוא לבנם…
ישראל לסגולתו
אורות לכבוד הילולת בעל התניא זיע”א
פתיתים קצרים מחזקים ומעניינים לכבוד יומא דהילולא של בעל התניא זיע”א, כ”ד טבת מתורתו ומשמועותיו של הגר”ד קוק שליט”א   לימוד בספר התניא מרנא הגר”ד קוק שליט”א אמר לא פעם, כי הלימוד בספרו של בעל התניא עשה אותו יהודי כשר… ופעם התבטא, בעל התניא גייר אותי… ורבינו שליט”א ממליץ מאד לכל בר דעת, ללמוד הרבה פעמים את הספר הזה, ובעיקר את “שער הייחוד והאמונה“, שהוא יסוד ושורש גדול בכל הענין…
ישראל לסגולתו
הגר”ד קוק מגלה תיקון מיוחד לימי השובבי”ם
התיקון הגדול לימי השובבי”ם מהגר”ד קוק שליט”א   שמעתי מראש ישיבה מפורסם שליט”א, שהיה לפני שנים רבות אצל רבינו הגדול ר’ דוב הכהן קוק שליט”א, ושאל ממנו עצה טובה לתיקון פגם הברית, ואמר לו מורינו הרב שליט”א, כי העצה הכי טובה לזה היא, מידת השפלות והענוה, להיות סובל כל אדם באשר הוא, ולא רק זה שמוצא חן בעיניך, ויש לו אתך שיח משותף וקרוב אליך בהנהגה וכו’, אלא גם [ובפרט]…
ישראל לסגולתו
דברים מיוחדים לכבוד הילולת הרמב”ם
דברים מיוחדים לכבוד הילולת הרמב”ם   קבר הרמב”ם זיע”א הוא מקום המקובל בידינו במסורת, וידוע הסיפור שכתב רבינו החיד”א בספר “שם הגדולים”, עם הגמל שהביא את גופו הטהור של הרמב”ם לטבריה, וגם בדברי האר”י ב”שער הגלגולים” מוזכר ציון הרמב”ם בטבריה, אלא שהתיאור הגיאוגרפי שמצוייר שם, אינו תואם למה שאנו יודעים כיום. אבל חזקה על המסורת שיש בה כח, ובפרט שידענו מדורי דורות עד הדור האחרון, על צדיקים וחסידים שבאו לשם…
ישראל לסגולתו
רבי יעקב אביחצירא זיע”א בטבריה
רבי יעקב אביחצירא זיע”א בטבריה   הכל יודעים כי מצבת קבורת הגאון הקדוש סידנא רבי יעקב אביחצירא זיע”א נמצאת בדמנהור שבמצרים, אך אין הכל יודעים, שגם אם אין גישה למצרים מפני שהשמים סגורים, או שהם פתוחים אך אין למישהו מעות לכרטיס עד דמנהור, הרי שיש אפשרות להגיע לרבי יעקב אבוחצירא בנסיעה קצרה ביותר, כאן בתוככי ארץ הקודש, והמקום הקדוש הוא בבית העלמין הישן בטבריה, אשר שם נמצאת מצבת קבורת בנו…
ישראל לסגולתו
דברים נוראים על רבינו הקצות החושן זיע”א
דברים נוראים מהגר”ד קוק שליט”א לכבוד י”ט טבת יומא דהילולא של רבינו הקצות החושן זיע”א   בשיחה קצרה שדיבר רבינו הגדול ר’ דוב הכהן קוק שליט”א עם בן תורה, הזכיר ממעלת קדושת הגאון רבינו אריה ליב העללר הכהן זיע”א, בעל “קצות החושן”, והנני לצטט את לשון קדשו של רבינו שליט”א עם כמה הוספות במוסגר, לתועלת הלומדים דברי הרב בכתב מודגש.   פתח ואמר, ב”השיבנו אבינו לתורתך”, אני כמעט בכל יום…
ישראל לסגולתו
קניית עגלה וכו’ לתינוק לפני שנולד
קניית עגלה וכו’ לתינוק לפני שנולד   שאלה: שמענו שמועה שלא טוב לקנות דברים לתינוק לפני שיצא לאויר העולם, שאלתינו האם יש בזה ממש, או שזה מכלל שמועות השוא הפורחות באויר.   תשובה בקיצור: אין שום חשש לקנות לפני הלידה בגדי תינוק או עגלה ושאר ענינים הנצרכים לתינוק, והשמועה הזאת היא בכלל כל  דברי ההבל שאין להם שום מקור מוסמך, ולצערינו יש שמועות בסגנון זה חדשים לבקרים, וההמון קונה הכל…
ישראל לסגולתו
הוצאת תינוק מהבית בארבעים יום הראשונים
הוצאת תינוק מהבית בארבעים יום הראשונים   שאלה: שמענו שיש חשש סכנה לתינוק אם מוציאים אותו מהבית בלילה בארבעים יום הראשונים מיום לידתו, ורצינו לדעת אם יש אסמכתא לשמועה זו.   תשובה: שמועה זו היא כמו המון שמועות של הבל וריק, והרבה מהם מקורם ממנהגי גויים ודמיונותיהם, ולא רק שאין חשש להוציא את הילד, אלא שיש חשש לחשוש לדברי הדמיון הללו, אדם צריך להשקיע את פחדיו ויראתו בענינים מהותיים, לפחד…
ישראל לסגולתו עניינים כלליים
היכן מקום קבורתו של הרמח”ל
היכן מקום קבורתו של הרמח”ל   פולמוס גדול נעשה על נושא זה, אלה אומרים שקבור בטבריה (מכתב חכמי טבריה, ראה אגרות רמח”ל עמ’ תג, ו”רמח”ל ובני דורו” ח”ב עמ’ תג), ואלה אומרים שקבור בעכו (מקום מגוריו כנודע), ואלה אומרים שקבור בכפר יאסיף הסמוך לעכו, (ר’ שמחה מזאלאזיץ בספר מסעותיו “אהבת ציון”, הובא ב”מסעות ארץ ישראל”, יערי, עמ’ 396), מפני שבעכו היו מסופקים אם נחשבת ארץ ישראל, והיו שולחים הנפטרים ליאסיף.…
ישראל לסגולתו רופא כל בשר רפואת הגוף
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”   לכבוד ידידיי ואהוביי, די בכל אתר, מבקשי הדעת באמת שלום וברכה וישע רב!   מפני שהמון באים ומתקשרים בדאגה וסקרנות גדולה על שאלה אחת מפורסמת, מהו היחס לחיסונים וכו’, ואי אפשר לדבר עם כולם, ובפרט להרחיב בהסבר, על כן באתי בתשובה מאהבה מנומקת ומפורטת בעניני החיסונים, ואגב ביררתי בס”ד עוד כמה ענינים הקשורים לזה. נא ונא לקרוא את הדברים בנחת רוח, ולא מן השפה…
ישראל לסגולתו
הדלקת נר לכבוד רבי מאיר בר”ח טבת
הדלקת נר לכבוד רבי מאיר בר”ח טבת   שאלה: מפורסם בעולם שמדליקים נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס בראש חודש טבת שהוא במרכז ימי החנוכה, רציתי לדעת את המקור והסיבה למנהג זה, והאם זה קשור ליום פטירת רבי מאיר בעל הנס.   תשובה בקיצור: אכן כתבו בכמה ספרים, שיש ענין להזכיר את רבי מאיר בעל הנס בראש חודש טבת, ואין זה קשור כלל ליום פטירתו, כי אין אתנו מי שיודע…
ישראל לסגולתו
האם יש עילוי נשמה בנר חשמלי
האם יש עילוי נשמה בנר חשמלי   שאלו מרבינו הגר”ד קוק שליט”א אדם שרוצה לעשות לעילוי נשמת אמו מערכת חשמלית של נרות כמצוי בבתי כנסיות אם הדבר מומלץ. ואמר רבינו שליט”א, שאם הנר עשוי משעוה או פתילה בשמן, יש בזה משל רוחני של גוף ונשמה [הנר שהוא בית קיבול של השמן הוא כנגד הגוף, והשמן הדולק הוא כנגד הנשמה], ועשיית החיבור הזה יש בו חיות ונחת רוח לנפטר, [עיין בד’…