קורונה

שו"ת והלכה
חיסון מאולץ
י”א אדר תשפ”א. פעה”ק טבריה לתורה. יומא דהילולא של החיד”א [נטמן בליוורנו והועתק לירושלם], ומהר”ר אברהם בן אביר יעקב אביחצירא [טמון פה עירנו טבריה], והרש”ש בעל חידושי הש”ס, ומרנא הצפנת פענח זיע”א.   חיסון מאולץ   שאלה: בעל המפעל שבו אני עובד, מחייב אותי להתחסן, ומתנה בזה את המשך עבודתי אצלו, ברצוני לדעת האם מותר להתחסן במקום אונס כגון דא.   תשובה בקיצור: הטוב וההגון ביותר הוא שלא להתחסן, וכל…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה   כבוד ידידינו היקר ר’ משה סוגולביץ’ הי”ו, טבריה. הנני במענה לשאלתך, האם מותר לעשות רפואה שאין מקורה ידוע, כגון “דיקור סיני” וכיו”ב, או שיש בזה חשש עבודה זרה.   תשובה בקיצור: אין שום איסור לעשות דיקור סיני, אך באמת אין בו שום תועלת, והכל הבל ופסיכולוגיה בעלמא שאין בה ממש. וכן השיב לי מרן הגר”ד קוק שליט”א.   נימוקים ומקורות:…
שו"ת והלכה
ברכת שהחיינו על רבו שלא ראהו ל”י
ברכת שהחיינו על רבו שלא ראהו ל”י   שאלה: בעקבות הקורונה לא זכיתי להיות אצל מורי ורבי כמה חודשים, כעת שהנני בס”ד נוסע להקביל פניו וללמוד תורה מפיו, רציתי לדעת האם יכולני לברך ברכת שהחיינו.   תשובה בקיצור: הדבר פשוט שכאשר אדם לא ראה ל’ יום את חבירו, וכל שכן אם לא ראה את רבו, ושמחתו גדולה מחמת חביבותו לרבו או לחבירו, שמברך בשם ומלכות ברכת שהחיינו.   נימוקים ומקורות:…
מוסר הנהגה והשקפה
האם באמת הרב דוב קוק שליט”א אמר שתהיה בקרוב מלחמה
לכבוד ידידינו היקרים חברי קהילת “עטרת תורה” בעי”ת נ”י ולכל השואלים די בכל אתר ואתר ה’ עליהם יחיו   האם יש מלחמה בקרוב… מה ששמעתם וקראתם לאחרונה בכמה מקומות, בשם מרן הגאון הנורא עמוד התורה והתפלה, רבינו דוב הכהן קוק שליט”א, שאמר כי עוד מעט ממש תהיה מלחמה גדולה, ולא יהיה חשמל בעולם ומזון וכו’, והמון אנשים נכנסים מידיעה זו לפאניקה גדולה, ושואלים על קניית שימורים וגנרטורים וכו’.   למה…
שו"ת והלכה
ביקור חולים לחולה קורונה
ביקור חולים לחולה קורונה   שאלה: כבוד הרב, אבקש במחילה לענות בזריזות לשאלתי הדחופה. דודי היקר שוכב בביתו מוטל בחולי הקורונה זה כמה שבועות, ואני מאד מבקש לבקרו, ובפרט שיש לי הכרת הטוב כלפיו, וכמה אנשים ששמעו זאת אמרו לי שאם אבקרו אני עושה איסור חמור, אבקש לדעת מהי דרך האמת בענין זה הלוטה בערפל.   תשובה בקיצור: בודאי שמצות ביקור חולים קיימת גם באדם שהוא חולה קורונה, ובפרט כשהוא…
שו"ת והלכה
דחיית חתונה לאחר תקופת הקורונה
דחיית חתונה לאחר תקופת הקורונה   שאלה: אנו זוג שזכינו ברוך ה’ לשוב בתשובה שלימה, עדיין לא זכינו להתחתן, ובעקבות הקורונה החתונה נדחית מיום ליום, רצינו לדעת אם זה בסדר להתעכב כי רב אחד אמר לנו שזו בעיה.   תשובה: אמנם סיבת העיכוב היא מפני שאתם רוצים להזמין המון אנשים ובכך תהיה השמחה גדולה יותר, אבל קחו בחשבון שהריוח של ריבוי האנשים אינו שוה לעומת עיכוב החתונה, וכמה סיבות לדבר,…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
הרב קוק והרב קניבסקי על החיסונים
דברי אמת הרב קוק והרב קניבסקי על החיסונים   לכבוד ידיד נפשי ואהובי הרב יוסף חיים דהאן שליט”א   הנני בתשובה מאהבה לשאלתך ולשאלת רבים מכל קצווי הארץ, אודות שמועה חריפה וקשה שנתפשטה לאחרונה בשם מורינו ורבינו הרב דוב הכהן קוק שליט”א בענין החיסונים החדשים לקורונה, ושכביכול אמר איזה דברים על מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א.   הנני משיב בקצרה, כי במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך.   מורינו…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דעת הגר”ד קוק על חיסוני הקורונה
הרחבה למכתב בענין חיסוני הקורונה   לצערינו, יד הכל ממשמשת במקלדת, וכבר אמר החכם “הנייר סובל הכל”, וכל אחד מעלה את דמיונותיו על גבי הכתב, ומכל שכן שהמקלדת סובלת הכל, וכפי שאנו רואים איך בכל רגע רצים בכל אתר ואתר מליוני מליונים של רשימות, כיתוביות, ותמונות וכו’, אשר רובם ככולם דברי הבל וריק.   אלא שלצערינו, הרבה מהדברים מביאים לידי אסונות, אין כאן המקום לפרט כמה מקרים של סכסוכים בין…
ישראל לסגולתו רופא כל בשר רפואת הגוף
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”   לכבוד ידידיי ואהוביי, די בכל אתר, מבקשי הדעת באמת שלום וברכה וישע רב!   מפני שהמון באים ומתקשרים בדאגה וסקרנות גדולה על שאלה אחת מפורסמת, מהו היחס לחיסונים וכו’, ואי אפשר לדבר עם כולם, ובפרט להרחיב בהסבר, על כן באתי בתשובה מאהבה מנומקת ומפורטת בעניני החיסונים, ואגב ביררתי בס”ד עוד כמה ענינים הקשורים לזה. נא ונא לקרוא את הדברים בנחת רוח, ולא מן השפה…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
הדלקת נר חנוכה במרחב הפתוח בימי הקורונה
הדלקת נר חנוכה במרחב הפתוח בימי הקורונה   שאלה: רבים מבקשים לדעת איך לנהוג השנה בימי החנוכה במניינים המתקיימים בשטחים פתוחים, כגון כניסה לבניינים או מגרשים וכיו”ב, האם לקיים את מנהג ההדלקה בבית הכנסת עם ברכה, ולהעתיקו למרחבים הפתוחים הגם שאינם מוגדרים בית כנסת, או שבאופן זה לא נאמר מנהג ההדלקה.   התשובה בקיצור: במצב כזה ידליקו נרות בלא שום ברכה. ואם המקום לא מתאים להדלקה מכל מיני סיבות, אין…
סיפורי צדיקים
למה הרב קוק שליט”א לא נסע למירון בל”ג בעומר
למה הגר”ד קוק שליט”א לא נסע למירון בל”ג בעומר?!   בימי הקורונה יום ל”ב לעומר שנת תש”פ, הביאו למורינו הרב דוב קוק שליט”א בטלפון את מפקד מחוז הצפון מטעם המשטרה, ואמר בחרדת קודש לרב, כי בכל עת שירצה, יסודר לו מטעם המשטרה להכנס עד הציון של רשב”י, [כידוע שהרב שליט”א כהן, ואינו נכנס לציון עצמו, אך עומד בגג שמעל המערה, וכמה פעמים שהלך בל”ג בעומר למירון], הרב בירך את המפקד…
שו"ת והלכה
ברית מילה לילד שהוריו חולי קורונה
ברית מילה לילד שהוריו חולי קורונה הנה בעקבות חולי הקורונה המשתולל בכל העולם עולות שאלות רבות הקשורים להלכה ורפואה, ולצערינו הרבה מן הנשאלים בפרט כשאינם בני תורה, מקלם יגיד להם להתיר כל איסור בשם שמירת הנפש וכו’, וכמו שמצוי אצל “רופאים” הרבה שאומרים לכל שואל לאכול בכיפור, ומורים לכל הורים לדחות ברית על כל סיבה אפי’ שאינה מוצדקת. ומעשה בא לפנינו בזוג הורים שהם נמצאו חיוביים לנגיף הקורונה, ונולד להם…