סיפורי צדיקים

סיפורי צדיקים
סיפורים על הגאון ר’ שמריהו יוסף חיים קניבסקי שליט”א
רוח אפינו משי”ח ה’ מרנא ורבנא תנא דאורייתא הגאון ר’ שמריהו יוסף חיים קניבסקי שליט”א סיפורי הוד נדירים ומופלאים ודברי תורה מחזקים על עסק התורה בטהרה במשנתו של הגרח”ק שליט”א   על מי אפשר לברך שחלק מחכמתו א. שאלתי ממרנא הגר”ד קוק שליט”א, על מי אפשר בדורינו לברך “שחלק מחכמתו ליראיו”, וענה לי מיד, שהיחיד שיש בדורינו הוא שר התורה מהר”ח קניבסקי שליט”א. ומניתי לפני רבינו כמה חכמים ידועים שבקיאים…
סיפורי צדיקים
לכבוד הילולת רבי יצחק כדורי זיע”א
ניצוצין על רבינו יצחק דיבה [זאב] כדורי זיע”א לקראת יומא דהילולא דיליה כ”ט טבת   הגאון הנסתר והמקובל הנעלה רבינו יצחק כדורי זיע”א, חי מעל מאה שנה, וזכה דורינו לראותו בעסק תפלתו, וגם שמע את ברכתו, היוצאת ממעמקי נשמתו, אך לא זכינו כלל לאור תורתו, גם לא לפתיחת פיו בחכמתו, וגם לא מרובי כתיבתו, וממילא רב הנסתר על הנגלה, ואכתוב כאן מעט ממה שזכיתי לראות ולשמוע בילדותי. [כתבתי מה שידוע…
סיפורי צדיקים
האם יש מקור למושג “אהבת חנם”
האם יש מקור למושג “אהבת חנם”   שמעתי מרבינו הגדול ר’ דוב קוק שליט”א, כי למושג “שנאת חנם” יש מקור מפורש בגמרא הידועה ביומא (ט ע”ב) שבעבור שנאת חנם נחרב בית שני. אבל המושג הנדוש בפי כל להרבות “אהבת חנם”, אין לו שורש וענף בשום מקום בכתבי הקודש מן הפסוקים ועד מאמרי חז”ל ורבותינו הראשונים. זה מושג שנכנס בספרות התורנית בזמן מאוחר מאד, ויותר מצוי בין ההמונים. וכן העיר בזה…
סיפורי צדיקים
איך להתייחס לבזיון מאשתך?!
איך להתייחס לבזיון מאשתך?!   הגיע היום לרבינו הגדול מהר”ר דוב הכהן קוק שליט”א יהודי שאשתו מצערת אותו מאד מאד, ומבזה אותו בפני הילדים בצורה קשה, וכבר אינו יכול לסבול את קושי המריבה בביתו, ובכל פעם שיוצא מהבית לאיזה דבר היא מגבילה אותו מאד, ואם איחר בכמה דקות, כבר מרעישה את כל הבית על זה, ופירט את עזרתו בבית שעות על גבי שעות במסירות וכו’, והיו דמעות בעיניו מרוב צער…
סיפורי צדיקים
האבות באים לכותל ביום ששי אחר חצות
האבות באים לכותל ביום ששי אחר חצות   ספרתי למורינו ורבינו הגדול רבי דוב הכהן קוק שליט”א שבילדותינו היינו הולכים בכל יום ששי להתפלל מנחה אחרי חצות היום בכותל המערבי, והיינו נוסעים יחד עם הרב המקובל מהר”ר אברהם מונסא זצוק”ל, והיינו רואים שם את הרב המקובל רבי שמואל דרזי זצוק”ל, והרבה מחכמי הספרדים היו באים לכותל בשעה זו, ושמועה ידועה יש, והיה חכם אברהם מונסא אומר אותה, כי האבות הקדושים…
סיפורי צדיקים
את מי בא האור החיים לחנוק בחלום….
שגב קדושת ומדרגת רבינו חיים בן עטר זיע”א   סיפר רבינו אברהם פאלאג’י זיע”א (יום הילולא דיליה, כ”ד לחודש טבת) בספר “צוואה מחיים” (אות לד, מהדורת הגריח”ס שליט”א, עמ’ פג) מעשה שהיה בטורקיה, שפעם אחת למד אביו יחד עם דודיו (בני מרן החקרי לב זיע”א) בספר חפץ ה’ של רבינו חיים בן עטר זיע”א, והם היו מקשים על דבריו מאד, ורבי חיים פאלאג’י היה מיישב את דבריו, וכל מה שאמר…
מועדים וזמנים סיפורי צדיקים
שי”ח קודש עם מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א
לקראת ימי החנוכה   שי”ח קודש עם מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בעניני זית ושמן, זכירה ושכחה   לאחרונה מצאתי דברים מיוחדים ומעוררים שזכיתי לדון עם מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א, היה זה לפני כי”ב שנה שזכיתי להוציא לאור את הספר “זכר עשה” הכולל עשרה פרקי הלכה עם מקורות ומשא ומתן בעניני זכרון ושכחת התורה, ובבירור גדרי איסור שכחת התורה, וזכיתי להגיש את הספר למרן הגר”ח קניבסקי ביום ב’ כ”ד…
סיפורי צדיקים
קוים לדמותו של הגאון ר’ דוד פיינשטיין זצוק”ל
קוים לדמותו של הגאון ר’ דוד פיינשטיין זצוק”ל בערב שבת קדש פרשת לך לך התשפ”א (יב מרחשון), נסתלק מעמנו תפארת אדם איש אשכולות הגאון הנסתר רבי דוד פיינשטיין זצוק”ל בנו של גדול הדור ר’ משה זיע”א, בעל אגרות ודברות משה. על הגאון המנוח יש סיפורי מופת של מידות טובות ורגישות לזולת עם ענוה ופשטות טבעית ומיוחדת. ורבבות ההמונים שליווהו לבית עולמו יוכיחו על דמותו הנערצת. לעת עתה אביא ממנו איזה…
סיפורי צדיקים
מדוע אדם אוהב את נכדיו יותר מילדיו?
מדוע אדם אוהב את נכדיו יותר מילדיו?   נושא זה כבר עלה בספר זהר הקדוש (פרשת ויחי, דף רלג ע”א), שם נשאלה השאלה למה כאשר באו יוסף הצדיק ובניו אל יעקב אבינו, יעקב בוחר לברך קודם את נכדיו אפרים ומנשה, הרי יוסף קודם להם בכל, וגם הוא אביהם שהם חייבים בכבודו, ומבאר הזהר הקדוש שרואים כאן שהאדם מחבב את נכדיו יותר מילדיו, וזה לשון הזהר, “תא חזי ברכתא דבריך לבני…
סיפורי צדיקים
למה הרב דב קוק קונה כמויות של עיתונים?
למה הרב קוק שליט”א קונה כמויות של עיתונים???   לא פעם זוכים אנשי טבריה לחזות בכהן הגדול הגר”ד קוק שליט”א, כשהוא נכנס לחנויות בכל קצווי העיר, עומד בדלפק העיתונים וממלא את ידיו ואת ידי מלויו בכל העיתונים המצויים שם, אלו שיש בהם תמונות לא צנועות, מניח על שלחן המוכר סכום נכבד, ונוסע ישר לשטח פתוח ומעלה את הכל באש….   הסיבה היא “לאפרושי מאיסורא”, כי הבאים למכולת גם אם הם…
סיפורי צדיקים
הרב קוק מגלה את העצה הכי טובה לשלום בית
הגר”ד קוק מגלה את העצה הכי טובה לשלום בית   כשבא איזה יהודי צורב לפני הרב שליט”א, והשיח את צרתו בענין שלום הבית שהולך ובטל וכו’, אמר לו הרב דעל ידי לימוד תורה בעיון יתרבה בביתו שלום הבית, ולא הבנתי הענין, ומיד הסביר הרב, כי המון בעיות באות לאדם מחמת ש”זורק” כל מיני מילים מהפה והאשה נפגעת מאד וכו’, וידועה ההתנצלות הנפוצה כיום על כל דבר פשע, כי זו “פליטת…
סיפורי צדיקים
מידת הענוה והשפלות
מידת הענוה והשפלות   שני אברכים חשובים ממקורביו של הרב הדפיסו “הגדה של פסח” מפוארת ובתוכה דברי תורה נעימים מפיו ומפי כתבו של רבינו שליט”א בכשרון רב ובמלאכת מחשבת, וגם לרבות הנהגות של הרב בעניני הפסח, ונקרא שמה בישראל “שפתי כהן”, וכשבוע לפני הפסח כשהגישו את ההגדה לידי הרב, לא רצה הרב לקבל המנחה מידם, כיון שהיה כתוב על הכריכה תואר “שר התורה” עליו, וביקש להסיר הכריכה מעל כל הספרים…