רפואת הגוף

מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה
דיקור סיני, וגרורותיו ודעת הסטייפלר זיע”א על חיסון הקורונה   כבוד ידידינו היקר ר’ משה סוגולביץ’ הי”ו, טבריה. הנני במענה לשאלתך, האם מותר לעשות רפואה שאין מקורה ידוע, כגון “דיקור סיני” וכיו”ב, או שיש בזה חשש עבודה זרה.   תשובה בקיצור: אין שום איסור לעשות דיקור סיני, אך באמת אין בו שום תועלת, והכל הבל ופסיכולוגיה בעלמא שאין בה ממש. וכן השיב לי מרן הגר”ד קוק שליט”א.   נימוקים ומקורות:…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
הרב קוק והרב קניבסקי על החיסונים
דברי אמת הרב קוק והרב קניבסקי על החיסונים   לכבוד ידיד נפשי ואהובי הרב יוסף חיים דהאן שליט”א   הנני בתשובה מאהבה לשאלתך ולשאלת רבים מכל קצווי הארץ, אודות שמועה חריפה וקשה שנתפשטה לאחרונה בשם מורינו ורבינו הרב דוב הכהן קוק שליט”א בענין החיסונים החדשים לקורונה, ושכביכול אמר איזה דברים על מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א.   הנני משיב בקצרה, כי במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך.   מורינו…
מוסר הנהגה והשקפה רפואת הגוף
דעת הגר”ד קוק על חיסוני הקורונה
הרחבה למכתב בענין חיסוני הקורונה   לצערינו, יד הכל ממשמשת במקלדת, וכבר אמר החכם “הנייר סובל הכל”, וכל אחד מעלה את דמיונותיו על גבי הכתב, ומכל שכן שהמקלדת סובלת הכל, וכפי שאנו רואים איך בכל רגע רצים בכל אתר ואתר מליוני מליונים של רשימות, כיתוביות, ותמונות וכו’, אשר רובם ככולם דברי הבל וריק.   אלא שלצערינו, הרבה מהדברים מביאים לידי אסונות, אין כאן המקום לפרט כמה מקרים של סכסוכים בין…
ישראל לסגולתו רופא כל בשר רפואת הגוף
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”
מהו החיסון המומלץ ביותר ל”קורונה”   לכבוד ידידיי ואהוביי, די בכל אתר, מבקשי הדעת באמת שלום וברכה וישע רב!   מפני שהמון באים ומתקשרים בדאגה וסקרנות גדולה על שאלה אחת מפורסמת, מהו היחס לחיסונים וכו’, ואי אפשר לדבר עם כולם, ובפרט להרחיב בהסבר, על כן באתי בתשובה מאהבה מנומקת ומפורטת בעניני החיסונים, ואגב ביררתי בס”ד עוד כמה ענינים הקשורים לזה. נא ונא לקרוא את הדברים בנחת רוח, ולא מן השפה…
רופא כל בשר רפואת הגוף שו"ת והלכה
כונת בקשה בשבת בג’ ראשונות של תפלה על חולה
 כונת בקשה בשבת בג’ ראשונות של תפלה א. נסתפקתי אם אפשר לכוין לרפואת חולה ביום שבת [דלא מצלינן רפאינו] בברכה שניה כשאומר “ורופא חולים”. והנה יש לדון בתרתי, מצד כונה בשבת על דבר שאין לאומרו, ועתה כשחושב באמירתו על החולה, שמא י”ל דנראה קצת כמהפך האמירה לדבר האסור בשבת, או דהוי (בהדרגה) כעין “מחשבה רעה” שלא מצטרפת למעשה, ובפרט ד”זה וזה גורם” וסו”ס איכא מציאות של שבח הקיימת בפועל בברכה…
רפואת הגוף
האם יש ללכת לרופאים בתקופת ההריון
האם יש ללכת לרופאים בתקופת ההריון ? ? ?   אקדים ואומר כי אין כאן הנחיות רפואיות וכו’, אלא הסבר והרחבה לדעת גדולי ישראל שבאופן כללי נמנעים באופן נחרץ מהליכת אשה לבדיקות שגרתיות וכו’ בזמן הריון, יתכן שיש מקרים מיוחדים שהמצב שונה, וכאן באתי לדבר על הכלל, ונושא זה חשוב מאד, כפי שאנו רואים בעין כמה נשים זוכות לשמחה עצומה וכל טוב רוחני וגשמי בשעה שלא מערבות בשר ודם בענין…
רופא כל בשר רפואת הגוף
ילד שלא מצליח לדבר טוב מיהו הקלינאי תקשורת הכי טוב בעבורו
הגיע למו”ר יהודי שבתו בת 4 ויש לה בעיות בדיבור שאינה יודעת לומר כמה וכמה מילים והברות המילות משובשות אצלה, ושאלתו בפיו אם ילך לקלינאית תקשורת כפי שהציעו לו בקופת חולים. ואמר לו הרב שכיון שיש בבית אחים ואחיות לילדה זו, הרי שהחיים במחיצתם זה הקלינאית תקשורת הכי טוב, ואכן לאחר שנה הכל הסתדר ע”צ היותר טוב, ולא זו בלבד אלא שהיא חריפה בדבריה יותר מאחיה …      …