סיפורי צדיקים

סיפורי צדיקים
ממתי, ואצל מי למד הגר”ד קוק שליט”א קבלה
ממתי, ואצל מי למד הגר”ד קוק שליט”א קבלה   שאלתי את הרב בחול המועד סוכות תשפ”א [כשהיה עידנא דחדוותא ונפתח הסתום], על תחילת עסקו בתורת הקבלה, ואמר לי כי כבר בצעירותו לאחר החתונה היה מחזר אחרי כל מי ששמע עליו שידיו רב לו בתורת הסוד, ואמר, מרוב שהייתי כוסף לדעת קבלה לא הייתי מתבייש כלל, והייתי דופק בדלתי ביתם של המקובלים ומבקש ללמוד מהם.   ואמר שהתחיל ללמוד אצל הגאון…
סיפורי צדיקים
למה הרב קוק שליט”א צם בימי השבעה על אמו
למה הרב קוק שליט”א צם בימי השבעה על אמו   שמעתי מרבינו שליט”א, שהסיבה למה שלא אכל ושתה בימי האבל על אמו, כי אם אמרו לצום בכל שנה ביום פטירת ההורים כי בכל שנה ביום הפטירה יש דין חדש, והצום מועיל לדין, [ויסוד לזה בנדרים (יב ע”א) שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו, וברמב”ם (פ”ג מנדרים ה”ה) כתב בלשון לצום כיום שמת בו אביו, ובהג’ רעק”א…
סיפורי צדיקים
מכור לסיגריות מה יעשה בשבת
איך מחזקים בשמירת השבת אדם שמכור לסיגריות ???   זכורני פעם אחת היינו מהלכים ברחוב הגליל, והיתה מטרת הרב לחזק בעלי חניות לסגור בשבת, ובהיותינו בכביש עצר יהודי אחד את הרב ואמר לו, כבוד הרב אני לא עושה קידוש בשבת, ולמה ??? מפני שאני מחלל שבת לצערי, ושאלו הרב במה אתה מחלל שבת, והשיב שמעשן סיגריות וקשה עליו מאד להמנע מזה, ולא מסתדר לו להיות צבוע לעשות קידוש בו בזמן…
סיפורי צדיקים
על הגר”ד קוק שליט”א וחמיו הגר”י זילברשטיין שליט”א
על הגר”ד קוק שליט”א וחמיו הגר”י זילברשטיין שליט”א שאלתי מרבינו שליט”א, למה זכה חמיו הגאון הנודע מהר”ר יצחק זילברשטיין שליט”א שתהא התורה מפורסמת בעולם על ידו בצורה בלתי נתפסת, כי מקטון ממש ועד גדול כולם נהנים מדבריו ומפלפלים בהם בחלקי הבונה והסותר, וכמעט אין שלחן שבת שלא יביאו עליו מדבריו המתוקים של ר’ יצחק שליט”א, ומיד אמר לי רבינו כי כל זה בזכות עבודת המידות, כי רבי יצחק הוא מידת…
סיפורי צדיקים
סיפור מיוחד על הגר”ד קוק שליט”א עם הגרב”צ אבא שאול זיע”א
על הגר”ד קוק שליט”א עם הגרב”צ אבא שאול זיע”א סיפר לי הגאון ר’ יהושע שהרבני שליט”א (ראש כולל בית דוד בטבריה), שזוכר בצעירותו ממש לפני כשלושים שנה שהגיע רבינו שליט”א לביתו של הגרב”צ אבא שאול זיע”א, וכשנכנס הגר”ד קוק שליט”א לביתו של הגאון חכם בן ציון זיע”א, עמד הגרב”צ מלא קומתו, והוא נתפלא על זה מאד, ואחר שיצא רבינו שליט”א הוא שאל מהגרב”צ מה פשר הכבוד הגדול הזה לאדם צעיר…
סיפורי צדיקים רפואת הנפש
איך הרב קוק ניחם הורים ששכלו את בתם הקטנה
איך הרב קוק ניחם הורים ששכלו את בתם הקטנה וכמה מילים על הליכות והנהגות בניחומי אבלים   כשהלכנו עם מורינו הגר”ד קוק שליט”א לעיר חיפה, לנחם הורים שכולים על מות בתם הקטנה בתאונה מחרידה, ה’ ישמרנו, הרחיב רבינו בתפלת העמידה בבית האבל, ובינתים נאמרו שם דרשות מפי רבנים חשובים, והרב שליט”א דיבר מאוחר ובקצרה ממש, ותוכן הדברים היה, הילדה הזאת לא מתה, היא הלכה להביא את המשיח … לאחר מכן…