מוסר הנהגה והשקפה

מרגש ביותר תיקוני נשמות ורוחות מספרות מחדרו של המקובל רבינו דוב הכהן קוק שליט”א

הרוחות מספרות – ותיקון הרוח…

מחדרו של מרנא ורבנא הגר”ד קוק שליט”א

[השמות בדויים מפני צנעת הפרט]

 

לאחרונה הגיע לרבינו אברך מצפת, והזכיר לי עובדא פלאית שהיתה עם רבינו לפני ד’ שנים, ואנכי הקטן הייתי מעורב בה, ומכיון שיש בזה חיזוק גדול אציבנו כמות שהוא, וזה תוכנו:

מרת רבקה היתה נשואה ל”שמעון” [במשך 5 שנים], בעלה נפטר בתאונה קשה בהיותו בצבא [רכב של מערבל בטון נכנס בו ונמחץ מיד למות], כמה ימים לפני פטירתו הפתאומית, אמר שמעון לרבקה באמצע שיחה רגילה, “תבטיחי לי שאתה לא מתחתנת עם אף אחד לאחר מותי”… והדיבור היה מוזר בעיניה מאד, מחמת שהיה צעיר ובריא לחלוטין… ולאחר שנתעקש כמה פעמים, אמרה לו רבקה שמבטיחה כנ”ל.

לאחר מ’ שנה מהפטירה, הציעו לרבקה להתחתן עם “ראובן“, שכבר היה נשוי פעמיים ומתו נשותיו בחייו, [לא שמענו בעיה של “קטלן” מצד האיש, רק “קטלנית” שמענו, ורש”י ספ”ב יבמות חידש שיש בזה חשש, וכבר העיר ע”ז הריטב”א בחי’ שם]. היא נישאה לראובן, לאחר שהוא אמר לקרוביה של רבקה שעשה “תיקון אלמנה” [ידוע מה שכתוב בזהר שלאחר שהבעל מת, רוחו מקשקשת בתוך אשתו, וזה מסוכן מאדם שנושא אותה, ולכן תיקן הרש”ש תיקון מיוחד למי שנושא אלמנה, ופעם אחת עשינו כן פה עירנו טבריה, ואין שטן ואין פגע רע. וראה מה שכתב בכל זה ידידינו הגרי”מ יוסף שליט”א בשו”ת “הרי יהודה”]. אלא שנתברר שלא עשה שום תיקון.

כבר בסמוך לנישואין הללו, רבקה ראתה את בעלה הראשון בחלום כשהוא עומד בינה לבין הבעל החדש… והיה לה עם ראובן מריבות מידי פעם ונפרדו [ללא גט]… ובזמן הפרידה חלמה רבקה את בעלה הראשון כשהוא שמח [וניכר שהוא שמח בניתוקה מראובן], ובאותו חלום אמר לה, תדעי שהנכדה שלנו בהריון… ובדקה הענין והכי הוה… ואך אחד בעולם לא ידע מזה מצד הזוג כי ההריון היה ממש טרי… ויהי לפלא בעיני האלמנה והזוג הנ”ל, והבינו כי המנוח מבקש לאותת באותות אמת את מסריו, כדי שתשתכנע לעזוב את ראובן מיד.

לאחר זמן חזרה רבקה לראובן, ושניהם חולמים בד בבד באותו לילה את ראובן שהוא הולך להזיק ממש את אשתו האלמנה… ובערב שבת סמוך לחלום הנ”ל, ראובן היה מהלך בדרך והרגיש דחיפה חזקה, והסתובב מיד לראות מי הוא זה, ולא ראה שום אדם… עוד זה מדבר וזה בא, ופתאום מגלים שיש לאשה גידול ממאיר בכבד, והבהילוה לבית החולים סורוקה, שם אמרו לה ה”רופאים” שימיה ספורים… גם השדכן שלהם קיבל דום לב בנתיבות… ונעשה לחץ גדול מאד מכל צירופי הענינים ועל כולנה החלומות המפחידים שנראים ממש אמת, וחששו מאד שמא מחמת מה שהבטיחה לבעלה הראשון ולא עמדה בדיבורה, דין גרמא לכל הצרות הללו.

בני המשפחה התקשרו אלי, ובקשוני לשאול בדחיפות ממרנא הגר”ד קוק שליט”א כדת מה לעשות במצב כזה, ואם יורה להתגרש מחמת כל ההיסטוריה הנ”ל, כן יעשו בני הזוג, כי טובים השניים בחיים פרודים, מאשר למות ולהתייסר במצב של נישואין כאלו, הרב אמר שהוא יחשוב על זה…

שוב לאחר זמן קצר, אמר הרב שילכו עשרה אנשים לקבר של הבעל, וידפקו על קברו ויאמרו לו בזה הלשון, אין לך רשות לעשות לה כלום… והעשרה הללו יקבלו ע”ע ללמוד משניות ויתנו צדקה לע”נ הבעל הראשון. ושוב אמר רבינו, לא להתגרש ולא להכנע לו…

ובאותו יום שעשו בקבר כדברי מרנא שליט”א, והחלו ללמוד משניות ולתת צדקה לעילוי נשמתו, ומיד התחילה להרגיש טוב, והשינוי לטובה היה ממש משמעותי… עברו מאז ד’ שנים, וב”ה אותה אשה חזרה לביתה, [וכעת היא מבוגרת וחולה מאד ויש לה יסורין, יהיה החיזוק הנ”ל לרפואתה, אכי”ר].

 

יהיו הדברים לחיזוק בהשארת הנפש ובאמונה כללית, ובכח התורה וחכמי ישראל הצדיקים האמיתיים, אמן כי”ר

 

בברכה רבה

יקותיאל דטבריה

 

 

לע”נ זקיני ר’ שלמה אבו בן עזיזה ז”ל שהיום מלאו ז”י לפטירתו

 

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות