סיפורי צדיקים

למה הרב קוק שליט”א צם בימי השבעה על אמו

למה הרב קוק שליט”א צם בימי השבעה על אמו

 

שמעתי מרבינו שליט”א, שהסיבה למה שלא אכל ושתה בימי האבל על אמו, כי אם אמרו לצום בכל שנה ביום פטירת ההורים כי בכל שנה ביום הפטירה יש דין חדש, והצום מועיל לדין, [ויסוד לזה בנדרים (יב ע”א) שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו, וברמב”ם (פ”ג מנדרים ה”ה) כתב בלשון לצום כיום שמת בו אביו, ובהג’ רעק”א ליו”ד (סי’ תב סי”ב) הביא מהתורת חיים שכתב מזה מקור לתענית ביום היארצייט של אביו ואמו], אם כן כל שכן בימי השבעה שהם שיא הדינים, שראוי מאד לצום לכבודם, וזה בכלל מכבדו במותו לעשות הגנה רוחנית מפני הדינים.

 

וזה פלא כי בהלויית אמו עמד ואמר כי אין כאן דינים וכו’, והיה נראה כרגוע מאד, וידוע כי בעת לויית המת הוא מאד נסער מענין הדינים ועושה הרבה תיקונים ואכמ”ל בזה, וזה מגלה לנו על “עומק הדין” שאין כל בריה יכולה להבינו, כמבואר בפסחים (נו ע”ב) שהוא אחד מששה דברים המכוסים מבני אדם.

 

אגב, בימי השבעה, בקשו אחיו של הרב שליט”א מחמיו הגאון ר’ יצחק זילברשטיין שליט”א, שישפיע עליו לאכול ולשתות אפי’ משהו מועט, ואמר להם הגר”י, אם היה לנו עסק עם בן אדם אכן הייתי מדבר עמו, אבל ר’ דוב “לית דין בר אינש” … אלא מלאך … (כלשון הגמ’ ורש”י בשבת קיב סע”ב).

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות