מוסר הנהגה והשקפה

הגאון רבינו דוב קוק שליט”א עונה לשאלת רבים האם יש בעיה להסתובב ברחוב בימים אלו

תקופת ה”פיגועים”

 

הנהגות נחוצות לכל איש ואשה

מפי קדשו של מרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א

 

הליכה בחוצות בעידן הפיגועים

א. שאלתי ממרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א, כי בתקופה זו של ערב הפסח יש הרבה “סידורים” וכו’, האם יש בעיה להסתובב ברחובות, מחמת הסכנה שעל ידי שיבוש הערבים וההתפרעויות הנשמעות חדשים לבקרים, זה בא בסכינו וזה בא במברגו וכו’, ה’ ירחם, ואמר לי רבינו, למה אתה לועג לי, אני לא רב, ואינני ראוי לענות על שאלות…

 

לא לשנות את סדרי החיים

ב. ושוב אמר רבינו שליט”א, כי זה ברור, שכל דבר שאדם זקוק לעשות, אכן יעשה אותו ואין לשבש את החיים, וההסתגרות בתוך הבית עם פחד נורא, אין זה רצון ה’.

 

להרבות תורה

ג. אבל יש לדעת, שהזמן זקוק במיוחד עכשיו להרבות בתורה, ובפרט בקרב בני התורה, אשר בתקופה זאת של “בין הזמנים” יש איזה אצלם רפיון אוטומטי בלימוד התורה, ואנו יודעים ד”תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא”, ולא שייך להפסיק את ההגנה של העולם גם לא לרגע אחד.

 

עוד אמר רבינו שליט”א דבר נורא, כי מי שמתרשל בלימודו בימים הללו, סימנא מילתא היא שגם בכל חדשי השנה [בתוך ה”זמן”] הוא לא באמת מחובר ללימוד התורה.

 

נסיעת נשים לכותל

ד. וכשהגיעה בימים אלו למרנא שר התורה שליט”א שאלה מקבוצת נשים [מ”קרית ספר”] שארגנו אוטובוס מלא ליסוע לכותל כדי לקרוא את כל התהלים, וכעת בעקבות כל הפרעות המתחדשות דבר יום ביומו, יש פחד ליסוע, והשאלה האם לבטל את הנסיעה, על זה השיב מרנא שליט”א, “נשים שלא יסעו”…

 

ושאלתיו מהי ההדגשה בנשים, ואמר רבינו שליט”א, כי כיון שתפקידה העיקרי של אשה הוא ב”ירכתי ביתה”, ו”כל כבודה בת מלך פנימה”, נמצא שאין ענין שתלכנה נשים לכותל, ומכיון שאין בזה ענין, ממילא גם אין הגנה כל כך על הליכתן, אבל גברי דבעו חיי במקום המקודש, שהם מצווים לצאת ולזעוק, אכן יש להם שמירה והגנה, וכדין שלוחי מצוה שאינן ניזוקין וכו’. ודפח”ח.

 

אשה העורכת קניות וכו’

ה. ומכאן תשובה לנשים ששאלו שהן חוששות ללכת לסופר או לשוק בגלל הפחד מהערבים וכו’, כי אשה ההולכת בצניעות כדי להביא את צרכי הבית, אין לה חשש בזה, כי אלו דברים חיוניים, אבל ההולכת שלא בצניעות [גם בנשים “חרדיות” הדברים אמורים…], תדע שאין לה “גיבוי” ליציאה זו, וממילא היא מחוסרת שמירה בכל הזמנים, ובפרט בעתים הללו.

 

ויש שלא מסכימים לנשותיהם לערוך קניות כלל, אבל דעת מרנא שליט”א שהכל לפי הענין, ואין לאסור על אשה לערוך קניות, וכבר שמענו מרבינו הגאב”ד דטבריה ר’ אברהם דב אוירבך זצוק”ל שאמר על זה, כי בשוק של טבריה, מעולם לא נראו רבני האשכנזים, כי נשותיהם היו עושות שוק… ומעולם לא נראו נשות הרבנים הספרדים, כי בעליהן היו עושים שוק… ונהרא נהרא ופשטיה.

 

רשיון לאשה

ו. וכעין זה אמר מרנא שליט”א, שאין לאסור על אשה להוציא “רשיון” כדי לנהוג על רכב, ופעמים שהיא זקוקה לכך ובפרט לנסיעות בתוך העיר, [כגון קניות בסופר והבאת הילדים וכעזה”ד], כדי שהבעל יישב במנוחה על התורה ועל עבודת ה’. [והרחבתי בזה בס”ד בתשובה אחרת].

 

סגולות להנצל מפחד פיגועי הישמעאלים

ז. ואמרתי לרבינו שליט”א מה שהיה אומר המקובל הצדיק מהר”ר יצחק כדורי זיע”א, שעל ידי עיטוף בטלית גדול כ”עטיפת הישמעאלים”, יש סגולה להנצל מהפיגועים שלהם, והתפעל רבינו שליט”א מאד מן הדברים, וביקש לחזור על הדברים שוב ושוב…

 

וידוע מנהגו של רבינו שליט”א להיות כל היום מעוטר בתפלין, כעיקר ההלכה המבוארת ברמב”ם ובשו”ע, וכמבואר בדברי חז”ל בעשרות מקומות בש”ס ובראשונים, וידוע מה שכתוב בתפלין “וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך”.

 

ומרנא שליט”א אמר, להניח את היד על המזוזה בעת שיוצאים מן הבית, ולומר פרק תהלים, ועי”ז ילוו את האדם מלאכי עליון.

 

עוד אמר רבינו שליט”א, להכניס כמה שיותר “פחד ה'”, ולהזהר ולפחד ממש מכל מחשבה דיבור או מעשה רע, ועל ידי זה נזכה להנצל מכל הפחדים החיצוניים של אויבים מדומים, אשר אין להם שום כח כלל ועיקר, כי הכל בידי שמים.

 

בברכת “מגן אברהם”

יקותיאל דטבריה

 

 

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
1 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות