מוסר הנהגה והשקפה

דברי רבינו הצדיק ר’ דוב קוק מטבריה בעקבות המצב הקשה בארץ ובעולם

דברי חיזוק ותוכחה נוראים

ממרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א

בעקבות המצב הנורא השורר בארץ הקדש

 

הערב [ליל כ”ז אדר ב’ תשפ”ב] ארגנו כנס אזכרה וחיזוק לזכרו של רב העיר טבריה ידידינו הגרמ”צ בוחבוט זצ”ל.

מרנא שליט”א [מחמת ריבוי צומותיו וחולשתו] אמר לי, שלא יוכל להגיע לכנס. ואמרתי לו, שהנני אמור לדבר שם, ואולי אזכה שיאמר לי במה לחזק את הציבור.

ומיד דיבר רבינו שליט”א בכאב גדול ואלו דבריו:

אין ענין בכל הדרושים והחידושים למיניהם, רוב הדרשות שיש היום מיותרות, ובפרט שמנסים להסביר את אברהם ושרה, את דוד המלך ואת נביאי ה’, ופעמים הרבה שיש פגם או עכ”פ “טעם לפגם” בכל זה, והיה עדיף לקרוא פרקי משנה או תהלים ולא להכביר במילין שאין בהם תועלת…

וע”פ רוב מה שמספרים לא כ”כ מחזק, [ופעמים שהסיפורים מקטינים את הדמות שעליהם נסוב הענין], ולכן יש ללמד את הרבנים כלל חשוב, שעיקר הדרשה אמורה להיות סביב חיזוק “הלכה למעשה”… להורות לעם בפועל את המעשה אשר יעשון.

תגיד להם, רבותי, צריכים להתעורר ב”קידוש ה'”, למה מזלזלים בקדיש… יש לך אפשרות לענות יהא שמיה רבה, תרוץ לענות, מיליון דולר לפניך ואתה לא רץ??? איך זה קורה שעומדים יחד לדבר – וההוא אומר קדיש ולא מתייחסים אליו…

צריך לעשות עסק מ”אשר יצר”, מכל ברכה, מכל כוס תה… למה אדישים?? צריך לברך כמו יהודי, לא בלחישה ולא ב”הרצה”, זה אותו זמן בין כך… בבית בפרט יש הרבה זלזול בברכות, במקום ש”אשר יצר” יהיה מקור לחיזוק, הוא נהיה “מת מצוה”…

אם נכנסת לקריאת שמע ויצאת אותו דבר, זה אומר שלא קראת כ”כ… חייב להיות שינוי באמונה… אולי התפללת, אבל אינך קשור לתפלה…

דיבורי חול בבית הכנסת, זו בעיה הלכתית!! וסתם דברים בטלים בכל מקום ובכל זמן הם בעיה… חבל על הזמן שלך… יש היום הכל ב”קטן” בשביל ניצול הזמן, יש מוסר כיס, משניות כיס, צריך ללמוד ולא לפטפט, אתה לא ביישוב הדעת, תלמד רק מרן רמ”א… מה הבעיה, כל הלכה שתי דקות במקום לפטפט…

ושוב אמר רבינו שליט”א בפנים כואבות, שנאת חנם… זה הנושא הכואב ביותר, ה”מוסדות” זה אם כל חטאת, מקבל אותך, לא מקבל, כל ה”סטיגמות” וה”סגנונות” שעושים ומתהדרים בהם על אחרים, אחד רוצה את הכסף של השני… זה מביא את כל הצרות והבעיות…

ושאלתי את רבינו שליט”א, האם הנושא של פירוד חמור יותר מפירצת האייפונים??… ויותר מכל המרעין בישין שיש לצערינו בדור האחרון?? והשיב מיד, כל זה גרוע מאד, אבל השורש של זה מה”פירוד”…

כשיש “פירודא”, אין השראת שכינה בישראל, ומזה מתגלגלים הרבה ענינים חמורים, כמו צרת האייפונים וכיו”ב, ולכן, על השורש יש לדבר, ולא על האייפונים – שהם תוצאת השורש המקולקל, והראיה מיומא (ט ע”ב) שהדגישו את סיבת חורבן בית שני [שהוא קשור אלינו יותר], שהגיע בעוון שנאת חנם, ושם מוכח ששנאת חנם מביא כל העבירות…

וכבר כתבנו במוצ”ש שלאחר פטירת שר התורה זיע”א, מה שאמר רבינו הגר”ד קוק שליט”א בעצם יום השבת, כעת ללא שר התורה הגר”ח זיע”א, הוא מצב שמרחפת סכנה על העולם, כי רבינו הגר”ח היה “עץ החיים” של הדור, וכאשר נגדע העץ ממילא כולם אבודים וכו’.

והנה לעת כזאת אנו שומעים על פיגוע נוראי בבני ברק, שכבר ידוע מה שהיה אומר שר התורה ש”בבני ברק” אין מה לפחד, וחזינן כי ה”שומר” [שמריהו] של הדור, שהיה מוסיף [יוסף] והולך בתורה ללא הפסק והביא “חיים” לעולם – ועתה, היה לאין מחמד כל עין, וצרות צרורות באות עלינו ללא הרף, ה’ הטוב יכפר בעדינו אכי”ר.

וזכורני ששמעתי מהרבנית בת שבע קניבסקי ז”ל, שמרן שר התורה אמר לכולם לא לחשוש כלל במלחמת המפרץ, ושבבני ברק לא יפול שום טיל, והיה מורה שלא לחלל שבת גם לא באיסור דרבנן, [וחלק בזה על כל גדולי הדור שהתירו לחלל עכ”פ בדרבנן, ויש שהתירו בדאורייתא, וכבר הרחיב בזה בס’ “משנת פקוח נפש” (סי’ יא) בביאור הוראות שר התורה זיע”א באותה מלחמה], והיא העידה, שלא היה ישן בלילות, רק היה עסוק בקריאת תהלים וכו’, כי הוא לקח אחריות על העיר, ושומר שנרדם בשמירה פושע הוא…

ולפני יומיים באירוסי נכדתו של מרנא שליט”א כך אמר: מי שלא מאמין שתוך כדי דיבור יכול לבוא משיח… זה אמור להיות עכשיו!!! תבקש עכשיו משיח, ואולי מישהו אחד מאיתנו יעשה ויחזור טיפה בתשובה… וסימנך: “משיח בן דוד” בגימטריא “תוך כדי דיבור”.

שנשמע ונתבשר בשורות טובות אכי”ר

בברכה רבה
יקותיאל דטבריה

 

 

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות