מאמרים נוספים

שו"ת והלכה
האם ילד חייב לקנות לאביו סיגריות
האם ילד חייב לקנות לאביו סיגריות ??? שאלה: אב המבקש מבנו שיקנה לו סיגריות, והבן מאד חושש על בריאותו של אביו, אשר כידוע עישון הסיגריות מזיק מאד לבריאות, ורבים מחולי סרטן הריאות ומחלות לבביות – הם מעשנים כנודע, האם יכול הבן לסרב לבקשת אביו, או שמצות כיבוד אב גוברת גם במקרה שכזה.   תשובה: בשאלה זו דנתי לפני מורי ורבי עמוד צלותיהון דישראל הגאון הנורא ר’ דוב קוק שליט”א, בימי…