שו”ת והלכה

שו"ת והלכה
פתיחת מספרה בימי העומר
כבוד ידידי הרה”ג המפואר ר’ ישראל אסולין שליט”א רב ומורה צדק בקרית שמואל, חיפה. שלום וברכה רבה !   פתיחת מספרה בימי העומר בענין ששאלו ממך שני ספרים, האם מותר לפתוח את המספרה בימי העומר כי זאת פרנסתם, [כמובן לפי הנהלים הנמסרים על פי הרשות], הנני להשיב.   הנה כיון שיש בלאו הכי מספרות פתוחות, ואם לא יבואו אצלו ילכו אצל אחרים, נראה שיש מקום להתיר מעיקר הדין לפתוח המספרה,…
שו"ת והלכה
תפלה במנין בימים אלו, וברכת כהנים דרך מרפסת
מה ששאלת בשם קהילת האברכים בטבריה לדעת מהי דעת תורה של מורינו הגאון הנורא ר’ דוב הכהן קוק שליט”א, לגבי תפלה במנין בימים אלו, כי עדיין שומעים קול חלושה בנושא זה והבלבול מרובה, הנני להשיב בקיצור.   א. דעת מורינו הגרד”ק שליט”א חד משמעית, שיש לקיים תפלות במנין במקום אחד דוקא, כגון בחצרות בית הכנסת או בחנייה של הבנין, ומה שאומרים שיש לחשוש וכו’, חשש זה הוא דמיון פורח, וברור…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
בענין שמיעת שירי רגש והתעוררות בימי בין המיצרים
דעת מרן הגר”ד קוק שליט”א בענין שמיעת שירי רגש והתעוררות בימי בין המיצרים   לכבוד ידידינו היקר איש ירושלים, רבי נעם יעקובי שליט”א   לגבי השאלה הבוערת אצל המון אנשים בימים אלו, בענין שמיעת שירים בימי בין המיצרים וגם כל השנה, הנני לפרש ולבאר הנושא בעזהי”ת בשפה ברורה, ואצרף כל מה ששמעתי כמה פעמים בענין זה מפיו של החסיד שבכהונה, מורי הגאון מהר”ר דוב הכהן קוק שליט”א.   א. ראשית…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
הכשר תנור לפסח, ואכילת כמון בפסח
הכשר תנור לפסח, ואכילת כמון בפסח סיום מסכת ותספורת בחוה”מ לנמצאים בבידוד לכבוד הרה”ג ר’ דוד משאש שליט”א, שלום רב לאוהבי תורתך. א. מה ששאלת לדעת מה מורה מרן הגר”ד קוק שליט”א אודות השימוש בתנור של כל ימות השנה לפסח, הנני להשיב כי מרן שליט”א הרחיב בסוגיא זו, וזאת הלכה העלה, שהשימוש מותר לכתחילה בתנור בימות הפסח, אף על פי שאפו בו דברי חמץ בשאר ימות השנה, [וכמובן לאחר ניקוי…
שו"ת והלכה
אכילת דגים עם חלב
ואשר שאלת בענין אכילת דגים עם חלב, ששמעת כי הגר”ד קוק שליט”א סובר שאין שום ענין להזהר בזה, ומורה להלכה ולמעשה שאפשר לאכול לכתחילה דגים עם חלב, ומאידך גיסא ראית בכמה מספרי הפוסקים שכתבו להמנע מזה, ורצית לדעת פשר דבר. הנה גם אני הקטן הייתי מן הנמנעים מלאכול דגים וחלב יחדיו, אך זה כמה שנים שאיני נזהר מזה כלל, כיון שמפורש במשנה חולין (ר”פ כל הבשר) דאוכלים דגים וחגבים עם…
שו"ת והלכה
דעת הרב קוק מתי הוא יום השואה באמת
כבוד ידידינו היקר והנעלה ר’ אברהם סוגולוביץ שליט”א   מתי הוא יום השואה באמת ??? מה שבקשת לשמוע ממורינו הגר”ד קוק שליט”א כמה מילים על ששת מליוני ההרוגים בשואה, כיון שהיום בכל העולם מציינים את “יום השואה”. מרן הגרד”ק שליט”א אמר לי, שדבר זה איסור הוא, ויום השואה הוא בצום “עשרה בטבת” שהוא גם יום הקדיש הכללי, וכך רצו גדולי ישראל מאז ומעולם, כפי שידוע שזו היתה בזמנו דעת הגאון…
שו"ת והלכה
דיני השלמת קריאת התורה
לכבוד רבני וגבאי בתי הכנסת די בכל אתר ואתר שלום רב עד בלי ירח !   בקשר לבקשתכם לדעת כיצד לנהוג בשבת הקרובה פרשת תזריע מצורע הבעל”ט, כיון שיש רבים שלא שמעו את קריאת התורה בשבוע שעבר וכן בשבוע שלפניו. העברתי את השאלה לפני מי שגדול, והנני להשיב בקיצור נמרץ כל מה ששמעתי להלכה ולמעשה מפיו הטהור של החסיד שבכהונה מרן הגאון רבי דב הכהן קוק שליט”א. מעיקר הדין אין…
מועדים וזמנים שו"ת והלכה
אכילת דברים חריפים בראש השנה
לשאלתך אודות ענין אכילת מאכלים חריפים בראש השנה, שנמצא כתוב באיזה ספרים בדורינו שלא לאכול מהם, ואתם רגילים בביתכם לאכול דגים חריפים בכל שבת וגם בראש השנה וחגי ישראל, האם יש להמנע מכאן ולהבא מאכילת דברים חריפים בראש השנה. הנה ענין זה שלא לאכול דבר חריף לא נמצא בספרי הפוסקים, רק כתבו שלא לאכול דברים חמוצים, כי בגמרא (הוריות יב ע”א וכריתות ה ע”ב) מבואר, שיש סימן לכל השנה מדברים…
שו"ת והלכה
האם ילד חייב לקנות לאביו סיגריות
האם ילד חייב לקנות לאביו סיגריות ??? שאלה: אב המבקש מבנו שיקנה לו סיגריות, והבן מאד חושש על בריאותו של אביו, אשר כידוע עישון הסיגריות מזיק מאד לבריאות, ורבים מחולי סרטן הריאות ומחלות לבביות – הם מעשנים כנודע, האם יכול הבן לסרב לבקשת אביו, או שמצות כיבוד אב גוברת גם במקרה שכזה.   תשובה: בשאלה זו דנתי לפני מורי ורבי עמוד צלותיהון דישראל הגאון הנורא ר’ דוב קוק שליט”א, בימי…