ישראל לסגולתו

רבי יעקב אביחצירא זיע”א בטבריה

רבי יעקב אביחצירא זיע”א בטבריה

 

הכל יודעים כי מצבת קבורת הגאון הקדוש סידנא רבי יעקב אביחצירא זיע”א נמצאת בדמנהור שבמצרים, אך אין הכל יודעים, שגם אם אין גישה למצרים מפני שהשמים סגורים, או שהם פתוחים אך אין למישהו מעות לכרטיס עד דמנהור, הרי שיש אפשרות להגיע לרבי יעקב אבוחצירא בנסיעה קצרה ביותר, כאן בתוככי ארץ הקודש, והמקום הקדוש הוא בבית העלמין הישן בטבריה, אשר שם נמצאת מצבת קבורת בנו של ר’ יעקב, הלא הוא רבינו אברהם אביחצירא זיע”א בנו של אביר יעקב.

 

אודות ר’ אברהם אביחצירא

רבי אברהם זיע”א, נולד בשנת תר”א, ומילדותו ביקש להגיע לא”י, ובהיותו כבן ל”ב בלבד, בשנת תרל”ב, עזב את כל משפחתו ובא לא”י ושכן כבוד בטבריה, ומפורסמת העובדא על ר’ יחיא לחייאני זצ”ל, שהיה בבית ר’ אברהם, ובא ללכת סמוך לל”ג בעומר למירון, ואמר לו ר’ אברהם זיע”א, תדע, שרשב”י יהיה כאן עמנו היום בלילה, ואתה צריך להשאר עמנו, ר’ יחיא לא שמע לר’ אברהם ויצא לדרכו, ובאמצע הדרך נמלך ושב לבית ר’ אברהם, ולמחרת בבוקר הגיע בשורה קשה כי אחד הקירות בציון רשב”י התמוטט, והיו שם פצועים והרוגים רבים. [ראה מעשה זה עם תוספת נופך, בהקדמת הרב יהודה אריה הראל זצ”ל לס’ מאור ישראל].

חתימת רבינו אברהם אביחצירא יחד עם רבני טבריה זיע”א

רבי אברהם זיע”א, הדפיס בא”י את ספרו הגדול של אביו אביר יעקב זיע”א על חושן משפט, הלא הוא שו”ת “יורו משפטיך ליעקב”, וגם את ספרי אביו “דורש טוב” ו”גנזי המלך” הוא הדפיס בא”י. ומידי שנה היה עושה בטבריה הילולא עם כל חכמי טבריה לכבוד מר אביו אביר יעקב זיע”א.

 

בבא סאלי וקברי צדיקים

ורבינו ישראל אביחצירא, הבבא סאלי זיע”א, היה מרבה כל ימיו בתיקונים על קברי הצדיקים, וראה בהקדמתו המופלאה והגאונית הניצבת בראש ספר “פתח האהל” למר אחיו עטרת ראשינו מהר”ר דוד אביחצירא הי”ד, אשר בסופה כותב דברי הילול להשי”ת על שזיכהו לעלות לא”י, ומדגיש במיוחד את הזכות הגדולה באדמת הקדש דארץ ישראל שיש בה ריבוי קברי צדיקים.

 

בשנת תרצ”ג, שבה עלה ר’ ישראל אביחצירא לארץ ישראל, ביקש קודם כל ללכת לטבריה, ואמר ב’ סיבות, האחת, מפני שהגאולה עתידה לבצבץ מעיר הקדש טבריה (כמ”ש בראש השנה לא ע”ב), וזאת שנית, כי שם טמונים דודו מהר”ר אברהם זיע”א, וגיסו ר’ ישראל אתורג’מן זצוק”ל.

 

אביר יעקב בבית אברהם

ובכל שנה ביום כ’ טבת יומא דהילולא של אביר יעקב זיע”א, היה בבא סאלי מגיע לשפוך צקון לחשו על ציונו של דודו הגדול מהר”ר אברהם אביחצירא זיע”א, והיה עומד בקדמת הקרב הצופה אל פני הכינרת, ואומר כי כאן נמצאת קדושת רבי יעקב זיע”א. והגם שהדבר ברור וידוע שגופו הטהור נטמן בדמנהור שבמצרים, מ”מ רוחו של רבינו יעקב מרחפת בארץ ישראל בעיר הקדש טבריה במקומו של בנו. וכבר כתבנו מעין זה על הרמח”ל, וידוע כיו”ב על הבן איש חי. ואכמ”ל.

 

וגם נכדו המפורסם מהר”ר דוד אביחצירא שליט”א, רגיל ליסוע בתמידות לכל קברי הצדיקים, ומעתיר בתפלה על עם ישראל, ובכל שנה בא לקברו של רבי אברהם כנ”ל, ומידי פעם מזכיר השמועה הנ”ל מסבו הבבא סאלי זיע”א.

 

וענין זה נתחזק אצלי מאד, כאשר ראיתי איגרת קודש בכתב ידו הטהורה של אביר יעקב זיע”א, אשר כתב לבנו ר’ אברהם בעת שנסע ממרוקו לארץ ישראל, ושם כתב ר’ יעקב לאנשי טבריה, מתוקף מעלתו של בנו אחד היה אברהם, ושיתמכו בו בעין יפה וברוח נדיבה, ובתוך דבריו כותב, שידו של בנו כידו שלו, ופיו כפיו, ובמכתב זה רואים את החיבור הרוחני המיוחד שבין ר’ יעקב לר’ אברהם.

 

לסיום, לא אמנע טוב, כי בבא סאלי זיע”א היה אומר עוד, שרוחו הטהורה של רבי יעקב מצויה במירון, בין קברו של רשב”י לקברו של רבי אלעזר בנו. ונמצא [אולי] כי מי שיבא לטבריה ולמירון, יזכה לחל’ק ביעקב פי שנים ברוח’ו. ודו”ק. 

 

בברכה
יקותיאל דטבריה

 

אולי יעניין אותך גם:

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 2 הצבעות
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות