מוסר הנהגה והשקפה

ספיקות בשידוכין ופתרונן

ספיקות בשידוכין ופתרונן

 

או חציו או כולו…

א. מעשה בבחורה שהציעו לה לשידוך, בחור שעובד חצי יום ולומד חצי יום, והסתפקה אם להפגש עמו או לדחותו, במענה לשאלתה אמר מרן הגר”ד קוק שליט”א, כי הענין תלוי מה הוא מגדיר את עצמו, אם הוא אומר אני “חצי עובד חצי לומד”, לא ללכת על זה, כי הוא מגדיר את עצמו שחציו לא שייך לתורה, אבל אם אומר אני “לומד ועובד”… אז סגנונו מוכיח עליו שהוא יודע שהעיקר זה ללמוד, רק שהוא נאלץ גם לעבוד בכדי להתפרנס, ועבודתו היא בתורת טפל לעיקר שזה התורה…. [סיפור זה שמעתי מחדב”נ מהר”ר נחום בקר שליט”א].

 

בחור למדן וכעסן

ב. פעם בא אדם אחד וסיפר לרבינו שליט”א על הצעה טובה מאד שהציעו לבת שלו, בחור למדן ומפורסם לטובה בישיבה שלומד בה, אך שמעו על בעיה אחת עמו שהוא כועס מהר, ושאל לעצת הרב כדת מה לעשות עם הצעה זו, והרב בעדינותו הגדולה לא רצה לומר לו לבטל את השידוך, ובפרט שראה שיש לאבא של המדוברת התלהבות מסויימת מהכשרונות של הבחור וכו’, ומצד שני כיון שהרב אחוז במידת האמת, בודאי שלא יוציא מפיו דבר שאינו מחובר אליו בפנימיותו, וכך השיב לאבא, אני לא הייתי נותן את הבת שלי לבן אדם שיכעס עליה…

 

והוא ימשול

ג. הרב שליט”א רגיל לומר, שלא מומלץ כלל שתהיה האשה גדולה בגיל מן האיש, שזה מתכון לבעיות בשלום בית, וראיתי פעם שבאו לבקש ברכה על זוג שהאשה גדולה מן האיש שיצליחו בשידוך, ואמר, כיון שאני סבור וכך היא המציאות שיש מזה בעיות, מחמת שמחשיבה עצמה יותר מבעלה, לכן אינני יכול לברך… כי זה שקר מבחינתי לברך על דבר שאינני מאמין בו. [ורק במקרים בודדים הרב אומר ששייך להתחתן, מסיבות מסויימות]. וכבר הרחבנו במקום אחר בבירור משנתו של רבינו שליט”א בנושא זה.

 

נהלך ברגש

ד. הדבר המרכזי שהוא העיקר בסגירת השידוך, הוא ה”רגש”, תמיד הרב עונה לשאלות הבחורים בענין זה, כי כמעט הכל תלוי בהרגשה של הזוג, כי אם אין רגש פנימי שדוחף לחתונה, לא כדאי כלל להמשיך קדימה, וכל מה שאומרים שלאחר החתונה יהיה יותר טוב וכו’, זה מקובל רק אם יש רגש התחלתי, ועל זה אפשר לבנות על סמך השערה עתידית. אם אין רגש יש לעזוב השידוך מיידית ולא לבזבז זמן סתם.

 

שידוך עם יתומה

ה. מעשה שהיה בבחור שנפגש עם יתומה והתקדמו לכיוון חתונה, אך מצד הבחורה נערמו קשיים רבים, שזה ממש העיק על הבחור, והתברר לרב שהמשך החיים בצורה כזאת בודאי יביא לריב ומדון ביניהם, ובמענה לשאלת הבחור, הורה לו הרב שיכול לבטל את השידוך, ואין לו לחשוש כלל מצד צער היתומה, כי אדם לא מחוייב לסבול עד כדי כך בשביל זולתו, ובפרט צער כזה גדול, ואדרבה זה גם טובתה לפרק השידוך, כי גם היא תסבול מקיומו, רק שעכשיו היא לא מבינה לראות את העתיד הגרוע שיכול להיות לה.

 

בת תלמיד חכם

ו. רבינו שליט”א אמר לי, במידה מסויימת, עדיף לישא בת בעל בית ירא שמים, מאשר בת של ת”ח, כי בת ת”ח באה לבית עם דעות קדומות, וקשה לה להתבטל בפני בעלה, וזה גורם קושי בשלום הבית, אלא אם כן היא בעלת מידות מיוחדות, שבזה בודאי היא משובחת יותר בהיותה בת ת”ח, שעל זה מצינו שהפליגו חז”ל מאד בפסחים (מט ריש ע”ב).

 

שוב ראיתי כמעט מפורש כדברי רבינו שליט”א, בדבריו של מרן החיד”א זיע”א בברכ”י (אה”ע סי’ ב אות ג), וז”ל, אם נראה לו באמת, דיותר ישוב יהיה לו בקחתו בת ירא שמים פשוט, מאשר יקח בת גדול הדור, לאיזה סיבה, יבחן האשה ההוגנת, אשר לבו נוטה שיהיה לו ישוב, ויהיה לבו פנוי על התורה ועל העבודה, ויש קצת ראיה לזה ממש”כ בס’ חסידים (סי’ שפא). ודו”ק. עכ”ל.

בברכה

יקותיאל דטבריה

 

אולי יעניין אותך גם:

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
3 2 הצבעות
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות