ישראל לסגולתו

סגולה לזיווג הגון

סגולה לזיווג הגון

 

מעשה שבאו שני בחורים למורינו הגר”ד קוק שליט”א, וספרו לו שזה זמן רב שהם מחפשים שידוך ולא מצאו עדיין דבר נאה ומתקבל, וכבר עלה הצער מאד, ובקשו ברכת וגזירת צדיק לזיווג הגון במהרה לפי שורש נשמתם, הרב אמר להם שיקפידו במשך ארבעים יום לומר את “שירת הים” בכונה מיוחדת, וכשבאו לצאת אמר להם הרב, אבל לא ביחיד… אלא במנין בבית הכנסת… וקבלו על עצמם את דברי הרב…

 

לאחר זמן בא לפני אחד מהם (ר’ משיח בבאזדא הי”ו) וסיפר לי, כי הוא זכה כבר סמוך ליום הארבעים להכיר את אשתו, והחל עמה פגישות וברוך ה’ נישאו בצהלה ורינה, והשני מעט לאחר הארבעים יום מצא את בת זוגו והוא נשוי ג”כ, והוסיף לי שבאמת הוא וחבירו בתקופה שבאו לרב, כבר לא היו מקפידים כל כך להתפלל במנין, וראו איך משמים נותנים בפי רבינו שליט”א את תוכחת המוסר הראויה להם…

 

והנה זה ידוע בספרים ובין ההמון שאמירת שירת הים מסוגלת לזיווג, וכן כתב רבינו נחמן מברסלב זיע”א ב”ספר המידות” (מערכת חיתון, ח”ב אות א). אך לא ידעתי טעמו של דבר. ואולי מפני מה שכתוב “לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי”… ונמצא ענין קריעת ים סוף מקושר בזיווגו של אדם, ויש להרחיב עוד, שנקשר הדבר במאמר חז”ל (ריש מסכת סוטה) “וקשה לזווגן כקריעת ים סוף”, ואם כן כשמעורר את הכח הרוחני של קריעת ים סוף ע”י שאומר את הפסוקים בכונה טובה, ממילא מתבטל קושי הזיווג. ושוב ראיתי שכן כתבו הגר”נ מטשערין והגר”צ הכהן מלובלין בהגהותיהם לספר המידות שם.

 

ולמדנו מהסיפור שלפנינו דבר מעניין, לפעמים אדם עושה איזה סגולה ולא עולה בידו שום ישועה, וברור הדבר שהכח הסגולי מתעכב הרבה פעמים על ידי כל מיני קטרוגים של עוונות וכו’, אבל פעמים שהאדם מחסיר איזה תנאי בעשיית הסגולה, כגון שירת הים, שלא מספיק לאומרה, אלא יש לאומרה בכונה, וגם ברוב עם הדרת מלך, וככל שמהדר יותר בעשיית הענין לכבוד ה’ יתברך, זוכה לקבל ולהיות כלי לישועה במהרה.

 

בברכה
יקותיאל אברהם אוהב ציון

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
2 תגובות
הישן ביותר
החדש ביותר הכי הצבעות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
אלעזר בר יוחאי
אלעזר בר יוחאי
7 חודשים לפני

הרב כדורי נהג קח זצל היהאומר לחצות את הכינרת ושירת הים

משה
משה
7 חודשים לפני

אשרך רבי אלעזר