מעט דבש

מעט דבש לפרשת ויחי

‘מעט דבש’ לפרשת ויחי מתורתו של מו”ר הרב דב קוק שליט”א

צילום: ר’ דוד שדה

תמלול: 

 

מעט דבש לפרשת ויחי

 

ערב שבת קודש פרשת ויחי

אנחנו עם חידוש נוסף

מבית מדרשו של מורינו הגר”ד קוק שליט”א

 

בפרשה מסופר על יעקב אבינו שהוא חולה

ויוסף הצדיק בא לבקר אותו

ויעקב אבינו מתחזק

“ויתחזק ישראל וישב על המטה”

אחר כך הפסוק מספר

“וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה”

זה הנכדים שלו, הוא שואל מי אלה

אומר לו יוסף

“בני הם אשר נתן לי אלקים בזה”

זה הבנים שלי, אפרים ומנשה

תביא אותם נברך אותם, סיכל את ידיו

“אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי”

הוא מברך את הנכדים שלו

נשאלת השאלה

ושואל אותה רבי שמעון בר יוחאי בזהר הקדוש

יוסף זה האבא, אפרים ומנשה זה הנכדים

מן הראוי שקודם כל יעקב יברך את הבן שלו יוסף

ואחרי זה את הבנים של הבן שלו

אומר הזהר הקדוש מכאן אנחנו לומדים

שאדם אוהב את הנכדים שלו יותר מהבנים שלו

בלשון הזהר “חביב עליה דאיניש בר בריה יותר מבריה”

פעם אמר לי מנהל חנות של “כפר השעשועים”

את הזהר הקדוש הזה אני מרגיש על הכיס בעסק

למה? מי כל הזמן בא עם הנכדים

ואומר להם תקחו מה שאתם רוצים?

הסבות והסבתות!

ההורים אומרים תקח עד עשר או עשרים שקל…

אנשים אוהבים את הנכדים יותר מהילדים

אצל הפרסים היו אומרים

שהנכדים זה כמו אגוזים קלופים

והילדים זה אגוזים עם קליפה

צריך לשבור הרבה את השינים עד שנהנים מהם

כל העולם מדבר את הדבר הזה

שאדם אוהב את הנכדים יותר מהילדים

פעם אמר לי איזה ערבי שגם אצלם אומרים

“מה אחסן מן וואלד, וואלד אלוואלד”

מה יותר טוב מהילד? הילד של הילד!

אבל צריך להבין מה הביאור בזהר, למה?

אומרים כי על נכד אתה לא צריך לטרוח

אתה מקבל אותו על המוכן

אבל בזהר כתוב דברים עמוקים יותר

אמר לי מורינו הרב קוק שליט”א, הביאור כך,

הגמרא אומרת

מי שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו ת”ח

“החוט המשולש לא במהרה ינתק”

כל הדורות שלו ימשיכו ככה

שנאמר “לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך

אמר ה’ מעתה ועד עולם”

מי שיש לו שלשה דורות רצופים

זה ממשיך ככה כל הזמן

אומר הרב

אדם לומד תורה

הוא לא יודע מה יהיה עם הבן שלו

הוא רואה את הבן שלו לומד תורה

הוא לא יודע מה יהיה עם הנכד

כשהוא רואה את הנכד שלו

והוא יודע שגם הוא הולך בדרך הישרה

נהיה סגירת מעגל, מכה בפטיש, יש לו פלומבה

לכן אדם אוהב את הנכד יותר מהבן

כי הנכד נותן לו את ההשראה והידיעה

הנה גם אני ממשיך בדרך שלך

ומכאן זה ימשיך מעתה ועד עולם

 

יהי רצון שנזכה לגדל תורה בעצמינו

ובנינו ובבני בנינו מעתה ועד עולם

 

הדברים הללו יהיו לעילוי נשמת

דינה בת אסתר

אמא של ידידינו דוד שדה שמזכה את הרבים תמיד

ה’ יעזור שינוחמו מן השמים ולא יוסיפו לדאבה עוד

אמן ואמן

 

 

שבת שלום

יקותיאל אוהב ציון

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות