סיפורי צדיקים

מכור לסיגריות מה יעשה בשבת

איך מחזקים בשמירת השבת אדם שמכור לסיגריות ???

 

זכורני פעם אחת היינו מהלכים ברחוב הגליל, והיתה מטרת הרב לחזק בעלי חניות לסגור בשבת, ובהיותינו בכביש עצר יהודי אחד את הרב ואמר לו, כבוד הרב אני לא עושה קידוש בשבת, ולמה ??? מפני שאני מחלל שבת לצערי, ושאלו הרב במה אתה מחלל שבת, והשיב שמעשן סיגריות וקשה עליו מאד להמנע מזה, ולא מסתדר לו להיות צבוע לעשות קידוש בו בזמן שיודע שבעוד כמה דקות ידליק אש …

 

הרב שמע את דבריו, והסביר לו בנחת רוח כי הקידוש הוא המציאות של היום, והעישון שלו אינו מפקיע את קדושת היום, ואדרבה יש לו לקדש והכאב הזה שיש לו הוא כאב טוב, ובעזהי”ת לאט לאט יבא לידי תשובה, והציע לו רבינו להדליק בערב שבת נר נשמה, ואם בא להדליק סיגריה יחסוך לפחות את הדלקת המצית, ויעשה רק הדלקה אחת של סיגריה בלי הבערה ראשונה של המצית … ושוב אמר לו רבינו בעזרת ה’ בקרוב לא תעשן כלל בשבת.

 

וביאר לי רבינו מיד, כי כבר אמרו חז”ל (שבת קד ע”א) “הבא להטהר מסייעין אותו”, ובהדלקת נר נשמה לחסוך כמה וכמה לאוין, הוא בודאי בכלל הבא להטהר, מה גם שהסיוע אינו רק שמיימי ורוחני מצד רחמי ה’, אלא שהשכל מחייב דבר זה, שהרי בכל פעם שיגש להדליק ויראה מול עיניו נר נשמה, מיד יחשוב למה יש כאן נר נשמה, בכדי שלא אכשל בלאו דאורייתא של הבערה, ואם כן מה אני הולך לעשות עתה, לאו דאורייתא בהדלקת הסיגריה, הרי זה תרתי דסתרי ממש ?! ולבסוף ריבוי מחשבות הללו, יביאוהו לידי תשובה גמורה …

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות