סיפורי צדיקים

מהי “שנאת חנם”

מהי “שנאת חנם” ? ? ?

בהיותי בימי בין המצרים דשנת תש”פ בבית מדרשו של הגר”ד קוק שליט”א, שאלוני מהו גדר שנאת חנם, אם זה לצער מישהו שציער אותי הרי זה לא גדר חנם, כי סו”ס עשה לי עוול והשבתי לו גמולו בראשו, [והגם שמצד האמת הכל שמיא ומה שציער אותי ה’ אמר לו קלל, ואינו אלא שליח שנתגלגלה חובה על ידו, מ”מ גדר חנם קשה לומר בכאן]. והיינו סמוכים למקום תפלתו של הגרד”ק שליט”א, וכשסיים התפלה אמר לן, דנראה לו שגדר שנאת חנם האמיתי הוא מתי שאיני אוהב את השני מפני שלא מתאים לי המנטליות שלו, וזה לצערינו מצוי מאד מאד בכל התחומים ואפי’ [ואולי בעיקר] בין לומדי תורה, דלא ראי זה כראי זה, ויש סוג סברא וסגנון לימוד שונה בין אדם לחבירו, וגם רבנים שונים וכו’ וכו’, וכמה וכמה גדולה השנאה בגלל שינויים אלו, כי כל אחד רוצה שיחשבו כמוהו ויחשבו כהכקעת רבו, וכן על זה הדרך, ומזה גוברת הפלגנות בלי סוף, וזוהי שנאת חנם שהחריבה את ביתינו ושרפה את היכלינו.

 

מצות פורים כתיקון לגורמי השנאה הגדולים

ומה נאה להביא בכאן את מה ששמענו מפי קדשו של רבינו על מצות יום הפורים “משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים”, כי עיקר פורים הוא אהבה ואחוה, היפך שנאת ישראל של המן בקטרוגו “ישנו עם אחד מפוזר ומפורד”, וגורמי הפירוד הם שתים רעות, האחד, המנטליות השונה, סוגי בני אדם שונים כל אחד מחבירו, עדות שונות שפות שונות מאכלים שונים וכו’, והשני, שוני המעמד, זה עשיר וזה עני, זה עובד במשרה מכובדת וזה במשרה פשוטה וכו’, ובפורים כשעושים משלוח מנות מכוונים לערבב את המנטליות, כשזה אוכל את מאכליו של חבירו וזה אוכל את של חבירו, סוגים מסוגים שונים עולים יחדיו על שלחן ישראל בני מלכים, ומתנות לאביונים, מתנה ולא צדקה שוה פרוטה, אלא מתנה חשובה שבזה אדם מעניק גם כבוד בנתינה, ומשווה את המעמד העולה ויורד בגלל ענייני ממון וכולן שוין לטובה. ודברי פי חכם חן.

 

האם יש מקור למושג “אהבת חנם” ?

אגב, שמעתי מרבינו שליט”א, שאמר משם הראי”ה קוק כמדומני, שהמושג שנאת חנם יש לו מקור בחז”ל, אך אהבת חנם לא נזכרה בחז”ל, כיון ששנאה היא בחנם ללא סיבה, אך לאהוב יהודי, אין זה בחנם וללא סיבה, ואדרבה יש את כל הסיבות לאהוב כל איש ישראל, ולומר על אהבה “חנם”, יש בזה צמצום לעומק האהבה ….

 

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות