סיפורי צדיקים

מדוע הנוצרים נוהרים לקבר דוד המלך

 מדוע נוהרים נוצרים לקבר דוד המלך?

 

זכורני פעם כשהיינו עם הגר”ד קוק שליט”א בכותל המערבי, הלכנו לאחר מכן לקבר דוד המלך אשר בהר ציון, [על יחוס מקום זה ראה מה שכתב ידידי הרה”ג ר’ יהודה ברכה שליט”א בשו”ת ברכת יהודה ח”ד בחתימת הספר]. הרב לא נכנס לקבר וגם לא למבואות הקבר, כי הכל פתוח אל הקבר ומשום טומאת כהנים אין להכנס שם, אך עמד מרחוק ועשה מה שעשה.

 

בהיותינו שם היו גויים רבים באיזור וכולם באים לקבר דוד, ונפלאתי מאד, מה הענין שהנוצרים כל כך נכספים למקום זה, מזה מאות שנים כידוע, שהם מחרפים נפש על ריבונותם במקום זה, וכשרצו היהודים לקנות את כל הר ציון לא הסכימו כנודע, ורבות נלחמו בזה עם היהודים גם על המוסלמים. [ראה לדוגמא, “העבר הישראלי “כרך חמישי עמוד קיא]. וגם ידוע שהם קוראים בספר תהלים וכו’.

 

יש מקום לומר שסיבת הדבר מפני שנביא השקר שלהם יש”ו היה משתמש בפסוקי דוד, וכביכול רועה את הצאן לפי חזונו של דוד, [ראה מה שציין בס’ “מאחרי הקוראן” עמ’ 212 הערה 613], וגם שהם אומרים שיש”ו מיוחס מצד אמו לרות המואביה שיצא ממנה דוד כנודע. [ומשובשים הללו לא שמים לב למה שאמר דוד “ובחטא יחמתני אמי”, לאפוקי ממחשבת הבל המגשמת את קוב”ה כפי שהם אומרים. ודו”ק. וראה חזינוות אברהם (גאלאנט, עמוד 59) בהרחבה].

 

ומורינו הגר”ד קוק שליט”א אמר לי, כי הכל מצד עניני שמים, ואע”ג דאיהו לא חזו מזלייהו חזי, דדוד המלך הוא סוד משיח כנודע, וכתיב ביה (ישעיה ב, ב) “ונהרו אליו כל הגויים”, [דבית המקדש ומשיח כענין אחד], וממילא מתנוצץ כאן אור משיח כבר מעתה ….

 

ומעניין שאצל יוסף הצדיק מסתובבים הישמעאלים ושם קדושת משיח בן יוסף לעומת דוד מלכא ששם שורש משיח בן דוד. ודו”ק. וידוע הקשר הרצוף בהמון מקומות בין יוסף לדוד, והרחבתי בזה הרבה במכתבי הנדפס בספר “יומא דעצרתא” של רב אחאי גאון מהר”ר יוסף חיים אוהב ציון שליט”א. ע”ש (מעמוד רנא והלאה).

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
3 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות