מוסר הנהגה והשקפה

למה ימי השובבי”ם בין ימי החנוכה לימי הפורים

גילוי הסוד

למה ימי השובבי”ם בין ימי החנוכה לימי הפורים

 

בימים אלו זכינו לביאור חדש ממרנא ורבנא הגה”ק ר’ דוב הכהן קוק שליט”א, השופך אור גדול על תיקוני התשובה של השובבי”ם, דוקא בין המצרים של ימי חנוכה ופורים, וזה תוכן דבריו הנפלאים.

 

גדר ימי החנוכה הוא זמן ראיה, כי כל העם רואים את הנרות ובזה איכא פרסומי ניסא, והכי אמרי’ בנוסח שלאחר ההדלקה “לראותם בלבד”, וזה כנגד תורה שבכתב שנאמר בה “וכל העם רואים את הקולות” וכו’, וגם ידוע דעיקר לימוד תורה שבכתב הוא בראיה מתוך הספר, דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה.

 

אך ימי הפורים גדרם הוא שמיעה, כי מצות קריאת המגילה נקראת בחז”ל “באין לשמוע”, וזה כנגד תורה שבע”פ שלא נתנה להכתב רק לשמוע, [ורק משום עת לעשות כתב רבינו הקדוש את המשניות].

 

והנה תורה שבכתב נקראת דוכרא כנגד טיפת הזכר שהוא המשפיע, ותורה שבע”פ נקראת נוקבא המביאה את יצירת הולד, [וכמבואר יסוד הענין בזהר (שמות, דר”ה ע”א), וכן נרמז בחגיגה (יד ע”א) כמ”ש הגרי”א חבר בחידושיו (שיח יצחק הנד”מ עמ’ תכט). ומצוי בכתבי הגר”א מוילנא, ועוד. ועמש”כ בס’ זכר דבר הנספח לזכר עשה (סי’ כה). ע”ש].

 

וזהו סוד ימי השובבי”ם בינייהו, כי הכונה היא לתקן את המעצור בין הטיפה להולדה, שזהו פגם הברית. ולכן בימים הללו התשובה יפה לכפר על חסרון הקדושה. עכת”ד רבינו הגדול שליט”א.

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם:

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות