סיפורי צדיקים

הרב קוק מגלה את סודו של “בבא סאלי”

לקראת ימי הנסים, חנוכה תשפ”א

הגר”ד קוק מגלה את סודו של בבא סאלי עם בקבוק הערק שלא נגמר…

 

רבים מספרים את הדבר הידוע למופת אצל סידנא בבא סאלי רבינו ישראל אביחצירא זיע”א, שהיה עוטף את בקבוק הערק, ושופך ממנו באופן נסי ללא הגבלת טבע, ומורינו הגר”ד קוק שליט”א רגיל לומר, שהוא אמנם לא ראה זאת, אבל ביום פטירתו של בבא סאלי נסע לנתיבות, ושמע את ראש ישיבת פורת יוסף הגאון ר’ יהודה צדקה זצוק”ל שהעיד בהספדו שראה זאת בעיניו, ופה בעיר טבריה כשבא בבא סאלי זיע”א לבית הרה”צ רבי מסעוד מלול זצ”ל, גם היה כן, כאשר יעידון בניו של רבי מסעוד, שהיו מסובים על השלחן יחד עם סידנא בבא סאלי זיע”א.

 

ואמר רבינו שליט”א, כי כשהאדם רואה לנגד עיניו בקבוק ערק, בעין שטחית הוא רואה נוזל המורכב מכמה דברים, אשר התוצר המונפק מהם הוא ערק, ויש בבקבוק כמות המכילה לערך שש כוסות, וככל שימלא כך תתרוקן הכמות, כיון שיש מוגבלות בחומר, ובכזה מצב בודאי שאי אפשר להמשיך באופן נסי עוד שפע חדש, כי זהו מעבר קיצוני בין מצב טבעי למצב נסי, לא כן מי שמסתכל על העולם בעין רוחנית ופנימית, שמגלה מיד כי החומר אין לו קיום בתנאים חומריים פשוטים, והכל נס נסתר, וכשמאמין במציאות הניסית, הרי שאצלו גם התכולה הנראית לעין בבקבוק הערק היא נס, וכיון שהמידה היא מין במינו אינו חוצץ, הרי שיש כאן המשכה של אותה מציאות, נס ועוד נס, וזהו סוד ההמשכה אצל בבא סאלי בבקבוק הערק, כיון שהיה דבוק בחי העולמים ומאמין בחי העולמים אשר כל דבר שיש בעולם אינו אלא נס.

הקלטה נדירה של סידנא בבא סאלי רבינו ישראל אביחצירא זיע”א בן 94, מברך על נרות חנוכה!

 

לסיום מאמר זה אציב פנינה קטנה, “ערק” ראשי תיבות “עושה רצון קונו“… ונאה לומר זאת על בקבוק הער”ק של בבא סאלי, והרמז הוא, כי המבטל את רצונו מפני רצון ה’ זוכה שהקב”ה עושה את רצונו כרצונו, כידוע ממאמר חז”ל במסכת אבות.

 

ביאור חדש על המושג “פרסומי ניסא”

לאור האמור ישנו בנותן טעם לספר את שאירע השבוע, כאשר נכנס למורינו הרב דב קוק שליט”א יהודי שיש לו במשפחה מאן דהוא העובר במשך זמן רב בדיקות וכו’ מחשש למחלה הנוראה, וכל המשפחה מתוחים ומצוערים ואינם ידועים את הבאות, וביקש על נפשו אצל רבינו עמוד התפלה, הרב התפלל ובירך שיהיה נס בקרוב, כי כל נס שיש בזמן הזה הוא הכנה והתעוררות לקראת ימי החנוכה שבהם יש “פרסומי ניסא”…

 

הוסיף הרב ואמר שהחודש הזה חודש “כסלו” כולו מסוגל לניסים ולא רק ימי החנוכה [וכעין מה שנאמר בפורים והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה וכו’ כמבואר יסוד הענין בירושלמי דמגילה], וזה מתבטא בצירוף הוי”ה דחודש כסליו שיוצא מן הפסוק בפרשת ויחי, “וישמע יושב הארץ הכנעני” ובפסוק הזה מדובר על אבלם של מצרים על יעקב, ואמרו חז”ל שבאו שבעים מלכים והניחו כתריהם על מטתו של יעקב אבינו ע”ה, ואין לך נס גדול מזה כמבואר…

 

והוסיף רבינו הגדול שליט”א, כי המושג “פרסומי ניסא” אינו כפשוטו לפרסם נס מסויים בעולם, כגון שבא אדם חולה מסוכן וברכו צדיק גדול ונתרפא תוך שעתיים, כי בודאי נכון הדבר שבפרסום סיפור כזה יש גדר נס, וקידוש ה’ גדול מאד נעשה כאן, אבל פרסום הנס פירושו, לפרסם את המציאות המופשטת שנמצאת בעולם ונקראת נס, כי הנסים קיימים בעולם כל רגע ורגע, וכפי שאומרים בנוסח התפלה, “על ניסך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים” וכו’, [וכאשר אמרו בעלי רמז כי “הטבע” בגימטריא “אלהים”, כי אין הטבע דבר ברור והכל נס אלקי, רק שהוא מלובש בעולם הנעלם שמוגדר טבע, וכבר העיר בזה הרמב”ן בלשונו הידוע לכל בר בי רב (ס”פ בא) וכתב שמי שאינו מאמין בזה אין לו חלק בתורת משה רבינו].

 

נקח לדוגמא את האויר שאנו נושמים בכל רגע, שהוא מורכב מחמצן וחנקן [ועוד כמה ענינים], והרכבה זאת היא פלא עצום, ואי אפשר לעולם בלא זה ובלא זה, ומאידך אם יהיה משהו מיותר או חסר בכמות החמצן או החנקן, לא יכול העולם להתקיים אפי’ רגע אחד, וההתבוננות בכל הדברים האלה מגלה את מעטה הנס שבעולם, וכל המרבה להתעמק ולהתבונן בו הרי זה משובח.

 

מקצת עניני “חמצן וחנקן”

במשנת מורינו הגר”ד קוק שליט”א

 

א. רואים אנו בהרכב האויר שיש בו ארבע חמישיות חנקן וחמישית אחת חמצן, ומשמע כי החנקן של העולם הוא כנגד עשו הרשע, ויעקב הוא החמצן של העולם, וכן הוא בכל הדברים, שהחלק של החולין נחשב חנקן, וחלק ההקדש נחשב חמצן, וכשם שאי אפשר לאויר בלא חנקן, כך אי אפשר להקדש בלא חולין, שהרי כל הענין של ההקדש אינו אלא במצב של הפרשה מן החולין, ולכן אמרה התורה שהפודה את ההקדש ומוציאו לחולין משלם חומש נוסף על השווי של החולין שבו. [ספר “עורי צפון” פרשת בחקתי, עמוד רי, ריא]

 

ב. והנה יצר הרע מבקש לומר שהעולם עומד ויצר הטוב אומר שהעולם מתחדש בכל רגע, וזו גדר “זקן” שנקרא יצר הרע מלך זקן וכסיל, לעומת התחדשות של קדושה, וכן רואים באויר העולם שהחנקן שבו לא מתחלף אלא נפלט מן האדם וחוזר אליו חלילה, ורק החמצן שנשרף באדם, חוזר ומתחדש כסדר, ושורש הענין כי החמצן הוא כנגד יצר הטוב אשר מתחדש כסדר, וחנקן כנגד יצר הרע שאומר את טעות עמידת העולם בלא הבחנת חידושו התמידי, בחינת יעקב ועשו הנ”ל. [ספר “סימנא מילתא”, ענינים שונים, עמוד רלד].

 

ג. הסימן לדבר שעשו הוא גדר החנקן של העולם, כמו נחש הכרוך על האדם לחונקו, והוא יסוד הנאצים זרע עשו שחנקו את היהודים בתאי הגזים…  [ספר “רני ושמחי”, פרשת ויצא, עמוד פד].

 

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
4.3 3 הצבעות
דירוג פוסט
guest
1 תגובה
הישן ביותר
החדש ביותר הכי הצבעות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
חזן
חזן
4 חודשים לפני

מי שיש לו עוד הסרטות צדיקים בבקשה תשתפו תודה