מועדים וזמנים

סוד הקשר של י”ט כסלו לבעל התניא

הגר”ד קוק שליט”א מגלה את סוד הקשר

בין יום י”ט כסלו לבעל התניא זיע”א

 

ביום י”ט כסלו תשע”ו, נערך כינוס מיוחד בטבריה לכבודו של רבינו שניאור זלמן מליאדי זיע”א, בעל התניא. מורינו הגאון רבי דוב הכהן קוק שליט”א הגיע עם משקה לשתיית לחיים כנהוג אצל החסידים, והביא עמו גם כמות נכבדה של חוברות מיוחדות שנדפסו על ידו בשם “שער היחוד והאמונה” מתורתו של הגרש”ז מליאדי, וידוע שמורינו הרב שליט”א מדרבן הרבה לעסוק בספר תניא בכלל, ובשער היחוד והאמונה בפרט. וכשנתכבד רבינו לשאת את דברו, האריך בכמה מילי, ובתוך דבריו גילה את הסוד והקשר של יום י”ט כסלו עם בעל התניא, ואלו דבריו:

 

העיתוי של י”ט כסליו כיום שמחתו של רבינו שניאור זלמן מליאדי בעל התניא, אינו בכדי, וגלוי וידוע הוא, שיום זה הוא הסמוך ונרא”ה לשמונת ימי החנוכה שנקראים [בספר החשמונאים של יוסף בן מתתיהו] ימי האורים, [וראה סידור “עולת ראיה” שיש שמונה אורות שצריכים להתגלות בעולם, וע”ע בסה”ק תפארת שלמה (ענייני חנוכה), ובס’ עקידת יצחק מאלכסנדר (עמוד רסג). ע”ש], וידוע המבואר מדברי חז”ל [ומודגש טובא בכתבי מהר”ל] שמספר שמונה הוא מעל הטבע, וכן רבינו שניאור הוא דור שמיני למהר”ל מפראג. ומעתה יש לומר דזה רמז גלוי על השם שנ”י או”ר, דיש לפנינו ב’ ימים של אור, יום שחרור הרב מאפילה לאור”ה, וימי החנוכה הממשמשים ובאים.

 

אכן יש כאן ענין נוסף שמשתייך בפרטות ליום י”ט, והוא כי כבר ידוע ענין מחזור י”ט שנים דמחזור שנות הלבנה, שכל מחזור יש ז’ שנים מעוברות, [והם השנים ג’ ו’ ח’ י”א י”ד י”ז י”ט] וי”ב שנים פשוטות, [והעירו שגם בשמיטות כך הוא, שבכל י”ט שמיטות (היינו קל”ג שנים בכללות) ושבע מתוכן מעוברות ושאר הי”ב שמיטות אינן מעוברות], וכך קבלו חז”ל מסיני, בכדי להתאים את שנת החמה ושנת הלבנה שהם אורי”ם גדולים, אור החמה ואור הלבנה, נמצא שיווי שני אור במערכת של י”ט שנים, והיינו הך דקמן, שמחת רבינו שניאו”ר בי”ט לחודש כסליו של אורים, והחוט המשולש לא במהרה ינתק.

 

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות