סיפורי צדיקים

האבות באים לכותל ביום ששי אחר חצות

האבות באים לכותל ביום ששי אחר חצות

 

ספרתי למורינו ורבינו הגדול רבי דוב הכהן קוק שליט”א שבילדותינו היינו הולכים בכל יום ששי להתפלל מנחה אחרי חצות היום בכותל המערבי, והיינו נוסעים יחד עם הרב המקובל מהר”ר אברהם מונסא זצוק”ל, והיינו רואים שם את הרב המקובל רבי שמואל דרזי זצוק”ל, והרבה מחכמי הספרדים היו באים לכותל בשעה זו, ושמועה ידועה יש, והיה חכם אברהם מונסא אומר אותה, כי האבות הקדושים ישני חברון באים ביום ששי אחר חצות ממערת המכפלה לכותל המערבי, ואמר הגאון הצנוע ר’ יצחק כדורי זיע”א ששמע כן מזקני הדור בזמנו (דברי יצחק עמ’ צא). וכששמע הרב שליט”א דברים אלו, אמר, השבוע נלך להתפלל מנחה ביום ששי בכותל. וכך עשינו כמה פעמים.

 

ושנים שאני מחפש היכן המקור הראשון לשמועה זו, עד שאמר לי אחי וראש מהרי”ח שליט”א כי הראשון שכתב זאת הוא הגאון רבי יהודה אלקלעי זצ”ל בכתביו וז”ל, ידוע כעת מקום המקודש בא”י היא כותל המערבי שגם בחורבן בית המקדש לא זזה שכינה ממנו, בכל ערב שבת תבואנה נשמות אברהם יצחק ויעקב זיע”א עם נשמות הצדיקים וחונים עליו לחסות תחת כנפי השכינה. עכ”ל. וכך היה אומר הרה”ק ר’ אלעזר מנדל מלעלוב שנשמות האבות באים בכל יום ששי אחר חצות לכותל, והוא היה הולך להתפלל שם, וכשהיה יוצא היה אומר לכותל שבת שלום והיה שומע מן הכותל שבת שלום בחזרה. [כן העיד נכדו רבי יוסף אדלר בס’ “על פי התורה” (בראשית עמ’ פו בהערה). וראה ליקוטי דברי דוד (עמוד נג). ויש שכתבו שיש מערה מחברון עד הכותל ומשם הם באים [ראה יחוס הצדיקים (עמוד סב) בשם ר’ שלמה וקסלר]. וע”ע בס’ אוסרי לגפן (ח”ח עמ’ שמג, וחלק יב עמ’ תקלח).

 

ומצינו באגרת שכתב ר’ אברהם פרץ מטבריה להגרמ”מ מקאסוב בעל “אהבת ישראל”, [נדפסה בקובץ שפתי צדיקים ח”ד עמ’ סא], שהמנהג של אנשי ירושלים ללכת לקרוא תהלים בכותל בכל יום ששי לאחר חצות, ושאלתי את פי מהר”ר אברהם הספרדי למה הולכים דוקא ביום ששי אחרי חצות, והשיבני שיש קבלה מהאריז”ל שבכל ע”ש אחר חצות הוא זמן עליות הנשמות הקדושות, וכל הנשמות באות לכותל המערבי, ומשם כל אחת עולה למקומה.

 

 

בברכה
הרב יקותיאל אוהב ציון

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
2 תגובות
הישן ביותר
החדש ביותר הכי הצבעות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
עילום שם
עילום שם
1 שנה לפני

מאד מאד מעניין כל החידושים המובאים מפי הכהן הגדול מאחיו. אם אפשר להרבות בעניני ההלכה בפלפול ובאריכות בשפה ברורה ופשוטה – תבואו על שכרכם, ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה. וכמו”כ עובדות שניתן ללמוד מהם דרך בעבודת ה’. ואין מזרזין אלא למזורזין (מכות כג.) עושים מאהבה ושמחים בחיזוקים. בברכה רבה ובאהבה גדולה מאד.

דודו
דודו
1 שנה לפני

אש להבה