סיפורי צדיקים

את מי בא האור החיים לחנוק בחלום….

שגב קדושת ומדרגת רבינו חיים בן עטר זיע”א

 

סיפר רבינו אברהם פאלאג’י זיע”א (יום הילולא דיליה, כ”ד לחודש טבת) בספר “צוואה מחיים” (אות לד, מהדורת הגריח”ס שליט”א, עמ’ פג) מעשה שהיה בטורקיה, שפעם אחת למד אביו יחד עם דודיו (בני מרן החקרי לב זיע”א) בספר חפץ ה’ של רבינו חיים בן עטר זיע”א, והם היו מקשים על דבריו מאד, ורבי חיים פאלאג’י היה מיישב את דבריו, וכל מה שאמר הם דחו ולא קבלו, וכך נותרו דברי הגר”ח בן עטר כביכול בקושיא, ובלילה הקיצו כולם בבהלה גדולה, כי ראו בחלום את ר’ חיים בן עטר שבא לחונקם, והוכיחם בשבט מוסר, על זה שלא קבלו את יישובו של רבי חיים פאלאג’י, אשר הוא ביאר באמת את דבריו בטוב טעם ודעת, ומאותו לילה היו דודיו יראים ממנו (מהאחיין שלהם ר’ חיים פאלאג’י), ומכבדים אותו כמו שכיבדו את החקרי לב זיע”א. [ועיין היטב מה שכתב מהר”ח פאלאג’י בס’ נפש כל חי (מע’ ת אות פ) כל מה שדיבר עמו רבינו חיים בן עטר בחלום, ותחזינה עיניך כי החלומות הללו חזו לאצטרופי. ואכמ”ל].

 

וכך סיפר גם גאון עזינו החיד”א זיע”א בספרו שם הגדולים (מע’ ספרים, אות יג, ס’ דברי נב”א) מעשה שהיה במרוקו על חכם אחד מחכמי המערב שהיה לומד בדברי רבינו חיים בן עטר ולא ערבו לו דבריו, ודיבר סרה בקדוש ה’ ר”ח בן עטר, ובלילה בא הרב לחונקו, עד שבכה וביקש מחילה והתחייב שלעולם לא יזלזל בדברי שום ספר. [ומודעת זאת שהחיד”א למד תקופה קצרה בישיבת האור החיים הקדוש בירושלים, וכתב עליו בשם הגדולים שהיו פניו “כפני מלאך ה’ צבאות”, ושמעתי מאלוף נעורינו הגאון החסיד מהרי”ח סופר שליט”א שבכל ספרי החיד”א לא נמצא תאר זה כי אם על ג’ רבנים, האור החיים, הפני יהושע, ועוד חכם].

 

ויש להבין פשר דבר שרבינו הגדול מהרחב”ע, בא מן שמיא בצורה כזו מופלאה לחנוק את מי שמזלזל בדבריו, שהוא דבר פלאי שלא נמצא כמעט אצל אף חכם, ובפרט שבא אצל גאונים חשובים, הלא דבר הוא.

 

ואמר מורינו הגר”ד קוק שליט”א ביאור פלאי על זה, כי האור החיים הוא גדר חכם של תורה [חכם גימטריא חיים כנודע], וחכם עדיף מנביא (ע’ ב”ב יב ע”א ורמב”ן שם), ודברי תורתו היו דברים של תורת אמת וכמו גדר נביא אמת, וידוע עונשו של העובר על דברי נביא במיתה בידי שמים, ומיתה זו שייכת למיתת חנק, כידוע בכל עניני לאוין השייכים בנביא, [וראה פרטי הדינים ברמב”ם (פ”ט מהלכות יסודי התורה), ובמפרשים שם], ולכן כשבאו לכבוש דברי נבואתו, הגיע אליהם מן שמיא בעונש של חנק. [ופלא גדול הוא, שרבינו החיד”א בחר להציב את הסיפור הזה בערך הספר דברי נב”א, שמרמז על נביא, מלבד רמז שם המחבר ואביו].

 

וכבר ידוע אשר כתב בשו”ת דברי חיים מצאנז (חיו”ד ח”ב סי’ קה) לקהילה אחת שהיה שם מלמד שאמר שספר אור החיים הוא ספר חכמה אבל אין דבריו ברוח הקדש, וציוה אותם להדיחו מתפקידו כי הוא אפיקורוס…

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן

 

אולי יעניין אותך גם:

 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום
5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
3 תגובות
הישן ביותר
החדש ביותר הכי הצבעות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
אלי
אלי
1 שנה לפני

אשריך ישראל דן על הפצת דברי תורה כאלה נפלאים
אשששד

דודו
דודו
1 שנה לפני

מדהים

משה
משה
1 שנה לפני

מרגששששש