סיפורי צדיקים רפואת הנפש

איך הרב קוק ניחם הורים ששכלו את בתם הקטנה

איך הרב קוק ניחם הורים ששכלו את בתם הקטנה

וכמה מילים על הליכות והנהגות בניחומי אבלים

 

כשהלכנו עם מורינו הגר”ד קוק שליט”א לעיר חיפה, לנחם הורים שכולים על מות בתם הקטנה בתאונה מחרידה, ה’ ישמרנו, הרחיב רבינו בתפלת העמידה בבית האבל, ובינתים נאמרו שם דרשות מפי רבנים חשובים, והרב שליט”א דיבר מאוחר ובקצרה ממש, ותוכן הדברים היה, הילדה הזאת לא מתה, היא הלכה להביא את המשיח … לאחר מכן אמר האבא של הילדה, כי אמנם היו כאן עשרות רבנים ואישי ציבור וכל אחד אמר את דברו, אך אף אחד לא הצליח לנחם את לבו הקרוע, [ואדרבה לפעמים הם גורמים צער בדבריהם, כיון שמקטינים את הכאב וכיו”ב, ובגלל זה לפעמים עדיף שלא לדבר בבית האבל, וכבר רמזו חז”ל ענין זה באמרם (ברכות ו ע”ב) אגרא דבי טמיא שתיקותא], אבל ממילותיו המיוחדות של הגר”ד קוק היוצאות מן הלב שנכנסו לו אל הלב ועשו לו נחת רוח …

 

כשראיתי איך המשפט הזה פועל נחמה בלב הכואבים והדואבים, חשבתי כי טוב לחזור עליו בכל מקום שצריכים נחמה מיוחדת, ובאיזה פעמים כשבקשו ממורינו הרב לדבר וראיתי שנמנע מחמת קושי הדיבור או בושה וכיו”ב כדרכו, אז אמרתי לרב, כי לפחות יאמר את הענין הנ”ל שאמר בהיותינו בחיפה שיש בו עוצמת נחמה אדירה, ואמר לי הרב אם זה לא יוציא לי מהלב אינני יכול להוציא את זה מהפה, אז שהיינו בחיפה היתה לי התעוררות פנימית של כח אמונה ולכן אמרתי את זה ….

 

גם לאחרונה אירע מעין זה עם רבינו שליט”א בעקבות פטירת לבית עולמו הרה”ג רבי אריה יהודה הראל זצ”ל, חתנו של סידנא בבא סאלי זיע”א, ובימי חוליו באו בניו הרבנים שליט”א לבקש עצה וברכה ממורינו הרב דב קוק שליט”א, והרב אמר להם כי כל מה שעובר על אביהם הוא בגדר “אחיזת עינים”, ויצאו שמחים מאד, ובימי השבעה ביקש הרב לנחמם דרך הטלפון, [מחמת המרחק הגדול בין טבריה לירושלים], ואחד מבני המנוח שאל מהרב, מה כיון הרב כשאמר לנו שזה אחיזת עינים, ומיד השיבו הרב שליט”א, כי גם המות הוא אחיזת עינים, וכי הרב אריה יהודה עלה השמימה כדי לבא עם בבא סאלי זיע”א ולהחיש קץ משיח בקרוב, אמן ואמן. [וידוע מאמר הראי”ה קוק זיע”א כי המות, שקרו טומאתו …. והרבה יש להרחיב בענין זה].

 

בזמני טרגדיות מורינו הרב רגיל לומר שקשה מאד לדבר, ובזמנים קשים כאלו השתיקה עדיפה מהדיבור, שיש בו חסרון, ורק אדם גדול כמו אור שבעת הימים ה”בעל שם טוב” יכול לפתוח את פיו ולנחם במקומות כאלה, וסיפר רבינו על אשה שנפקדה אחרי שנים רבות בבן, ולא זזה מלחבבו ולאוהבו כי הוא היה אור חייה, ובפתע פתאום נקטף מן העולם בהיותו בן שנתיים ימים, ולא היה מי שיעיז לפצות פה בפניה, כי במה ינחמוה, וכשבא לנחמה הבעל שם טוב, אמר לה, כי הבן הזה הוא נשמת הגאון הקדוש רבי אלכסנדר שור זצ”ל בעל הספר הנודע “תבואות שור”, והוא לא זכה לינוק חלב מאמו, כי נפטרה בעת לידתה, וכשלא מצאו מינקת יהודיה, לקחו לו מינקת גויה, ובמשך שנתיים ימים ינק חלב גויה, אשר אם כי על פי ההלכה אין בזה איסור, כמבואר בשו”ע (יו”ד סי’ פא), אך יש בזה איזה פגם מסויים, אשר לפי רום ערכו של התבואות שור, כאשר עולה מחיל אל חיל בעולמות העליונים, כמו שאמרו חז”ל (ברכות סד ע”א) תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וביאר רבינו האר”י ז”ל, שמעלים אותם בעולמות העליונים מדרגה לדרגה, וזו כוונת חז”ל באומרם “אין להם מנוחה”, לטיבותא ולמעליותא, שאינם נחים במקום אחד, אלא עולים ממתיבתא למתיבתא, ועכשיו לפי הדרגה שאליה הגיע התבואות שור, הוצרך לבא במיוחד לעולם כדי לינוק בשנתיים הללו חלב מאשה ישראלית כשרה, והיא זכתה לארח את הנשמה הגדולה הזאת בביתה לשנתיים, לאחר תשעת ירחי לידה שהיה חלק ממנה ממש, כמו שאמרו רבותינו “עובר ירך אמו”, ועכשיו כשסיים את התיקון, כבר אין לו מה לעשות בעולם הזה, והוא רץ בשמחה לשוב לצור מחצבתו, ובדברים הללו קבלה האם חיזוק עצום ותנחומים אמיתיים, ודמעתה לא היתה כבר על לחייה.

 

זכורני כשנפטר בעירנו טבריה ילד בן תשע שנים, והיו אביו ואמו מצוערים מאד, ובפרט שהיה ילד בעל צרכים מיוחדים, ומחמת זה הוריו נקשרו אליו מאד, ובקשתי ממורינו הרב שליט”א לבא לנחמם כי זוהי מצוה שאינה יכולה להעשות על ידי אחרים, ומיד לאחר כחצי שעה הגיע הרב וישב עמהם, וכך אמר, הילד הזה בא לעולם לענינים נסתרים אשר נשגבו מבינתינו, ונשמתו מתוקנת לגמרי ואין צריך לומר עליו קדיש ולא לעשות שום פעולה לעילוי נשמה כי הוא במעלות רמות ונשגבות, והוסיף עוד שליד קברו יקבעו עמוד, ויהיה כתוב בראשו כי זהו “מקום קדוש” וכאן טמון ילד בעל נשמה מעולה, [וכן ציוה רבינו לכתוב ליד מצבת קבורת הילד נחמן שנרצח בשבת קדש בידי משובש], והיה זה להורים למשיב נפש. ועד היום אומר לי אבי הילד שדברי הרב הגבוהים, מהדהדים באזניהם ומחזקים אותם מאד.

 

בברכה,
יקותיאל אוהב ציון

 

אולי יעניין אותך גם: 

 

סקירה קצרה לתולדותיו של גאון עזינו הרב דב קוק הכהן שליט”א מימי ילדותו עד היום

5 1 הצבעה
דירוג פוסט
guest
1 תגובה
הישן ביותר
החדש ביותר הכי הצבעות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
זה ממש מענין. לשמוע ולראות. ולדעת
זה ממש מענין. לשמוע ולראות. ולדעת
1 שנה לפני

ערב טוב לכבוד הרב קוקו דב צדיק. ושנזכה את כול עם ישראל ה” ישמרך ואת כול משפחתך אמן