אודות

אודות האתר

“עץ חיים”: אתר תורני מגוון בשלל נושאים, מפיהם ומפי כתבם של מורינו הגאון המקובל עמוד צלותיהון דישראל רבינו דוב הכהן קוק שליט”א מעיר הקדש טבריה, ותלמידו ומקורבו הרה”ג ר’ יקותיאל אוהב ציון שליט”א

האתר כולל

שו”ת והלכה : פסקים הלכתיים מנומקים בנושאי הלכה ומנהג, מלובנים מנומקים וערוכים בשפה ברורה, מ“בית ההוראה – טובה ראייתה”, העומד בראשותו של מורינו ורבינו הרב דב הכהן קוק שליט”א

מכתלי בית הדין: פסקי דין בדיני ממונות, שכנים, נזקי ממון, ועוד ועוד, היוצאים מ“בית הדין – טובה ראייתה”, העומד תחת נשיאותו ובהכוונתו הפרטנית של מורינו ורבינו הרב דב קוק שליט”א

ישראל לסגולתו: סגולות ועצות מקוריות להצלחה במגוון ענינים, מחדרו של עמוד התפלה המלומד בניסים מורינו ורבינו הרב דב קוק שליט”א, ועוד

רופא כל בשר: עניני רפואת הגוף והנפש, והוראות פרטיות/ כלליות למבקשי מזור, שנמסרו והומלצו ע”י מורינו הרב דב קוק שליט”א, עם הרחבות וביאורים

סיפורי צדיקים: סיפורי הוד וחיזוק על צדיקים וחסידים, ובפרט על מורינו ורבינו הרב דב קוק שליט”א, ועוד רבים מצדיקי הדורות, עם תמונות נדירות וכו’

שמחה וחיזוקים יומיים: סרטונים קצרים יומיומיים של הרב יקותיאל אוהב ציון שליט”א, בעניני מחשבה והשקפה הלכה מוסר ומידות, ועוד ועוד

מעט דבש לקראת שבת: סרטונים קבועים מידי יום חמישי מפי הרב יקותיאל אוהב ציון שליט”א, מתוך אוצרותיו העצומים של מורינו הרב דב קוק שליט”א על פרשיות השבוע

שיעורי תורה: מאות שיעורים בכל שטחי התורה, מפי הרב יקותיאל אוהב ציון שליט”א, הבלולים ברעיונות ופלפולים וחידושים מגדולי ישראל, ובראשם מורינו הרב דב קוק שליט”א