מאמרים נוספים

מוסר הנהגה והשקפה
מה אמר הרב קוק מטבריה בעקבות הפיגוע באלעד….
רשפי אש ממרנא שר התורה הגר”ד קוק שליט”א בעקבות הרצח השפל באלעד ביום ששי האחרון [עש”ק אמור תשפ”ב] הייתי במחיצת מרנא שליט”א, והיה בצום כדרכו בקדש, ולומד מסכת ערכין [כידוע שהרב מרבה ללמוד ערכין, כיון שכך אמר לו שר התורה זיע”א כאשר היה אצלו על אודות הבעיות ברגליו], הרב ביקש לראות את תמונות הנרצחים, והתבונן בהם, ואמר שיש בזה נושא בעול עם חבירו… וביקש שיביאו לו לראות גם את פני הפצועים. אח”כ…
מוסר הנהגה והשקפה
התשובה לשאלת אברך שמסתפק האם להתפלל עם בני תורה או בבית כנסת של “עמך” שיש לו אפשרות לקרב רחוקים….
התשובה לשאלת אברך שמסתפק האם להתפלל עם בני תורה ולהתעלות בקדושה, או בבית כנסת של “עמך” שיש לו אפשרות לקרב רחוקים…. שאלה שנשאלה אודות מי שגר במקום מעורב, ויש שם ב’ בתי כנסיות, האחד של “בני תורה”, והשני רובו אנשים מתחזקים וחלקם אפי’ מחללי שבת הבאים לבית ה’ כדי לטעום מצוף דבשה של הקדושה, ונפשו לשאול הגיעה כדת מה לעשות, והיכן רצון ה’ שילך להתפלל, כי במחנה בני התורה הוא…
מוסר הנהגה והשקפה
מרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א מטבריה מגלה מהו הכח היחיד להנצל מהפיגועים…
הכח היחיד להנצל מהמחבלים הישמעאלים   דברים נוראים מגדולי המקובלים הצדיקים עם חיזוק מיוחד ממרן שר התורה הגר”ד קוק שליט”א   דברי הגרי”ז מבריסק על אויבי ישראל א. כתיב בדברים (א, מד), “ויצא האמרי וגו’ וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים”. ופירש”י, “מה הדבורה הזאת, כשהיא מכה את האדם – מיד מתה, אף הם, כשהיו נוגעים בכם מיד מתים”. עכ”ל. והקשה בחי’ הגרי”ז מבריסק זיע”א על התורה, דצ”ב, דהא הפסוק קמ”ל את עוצם…
מוסר הנהגה והשקפה
שנה לאסון מירון… פרסום ראשוני בעדות מכלי ראשון: נבואת שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א
שנה לאסון מירון… פרסום ראשוני בעדות מכלי ראשון: נבואת שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א על ל”ג בעומר תשפ”א והמסר של מרן הגר”ד קוק שליט”א ועוד צדיקים בענין גאולת ישראל חיזוק והתעוררות   לישועתך קוינו וצפינו כל היום מרנן ורבנן הקוה”ט שרי צבאות ישראל על ביאת משיח צדקינו במהרה דידן אכי”ר   [הגם דלא רגילין אנו בכתיבה מסוג זה, כי הנסתרות לה’ אלהינו, וכבר אמרו רבותינו תפח רוחם של מחשבי קיצין,…
מוסר הנהגה והשקפה
גילוי מפתיע מפי קדשו של הגאון הצדיק מטבריה שר התורה והיראה רבינו דב הכהן קוק שליט”א
גילוי מפתיע מפי קדשו של הגאון הצדיק מטבריה שר התורה והיראה רבינו דב הכהן קוק שליט”א הכינרת בעליה סימן לגאולה… רק צריך להיות מוכנים ולעשות תשובה… אמש [י”א ניסן תשפ”ב] כאשר רבינו שר התורה הגאון הצדיק ר’ דוב הכהן קוק שליט”א חזר מבית מדרשו בבית שאן לעיר הקדש טבריה, הסתכלנו בגילה וברננה על פני הכינרת שעלתה על גדותיה ממש, ובעוד כמה ס”מ היא מוגדרת מלאה ממש… ושאלתי את רבינו שליט”א, האם נכון…
מועדים וזמנים
פולמוס מרתק: האם בליל פסח הקרוב יש לברך לאחר ערבית את ברכת “מעין שבע”???
פולמוס ברכת מעין ז’ בליל פסח שח”ל בשבת מהדורא קמא   כבוד ידידינו הרה”ג ר’ ישראל מרצייאנו שליט”א   הנני במענה לשאלתך הדחופה, באשר לקראת ליל פסח הקרוב שיחול בעזהי”ת בליל שבת קדש, שמעת רבים מדיינים האם לומר ברכת מעין ז’ לאחר תפלת לחש של ערבית, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ובבית הכנסת שלכם כבר נפרצה מחלוקת של כעס בין רב המקום וכמה מתלמידיו – לשאר הציבור, כי הרב…
מועדים וזמנים
האם אפשר לסמוך לכתחילה על מכירת חמץ הכללית
שאלה: נשארו לי כמה בקבוקי בירה ופסטות ועוד מוצרי חמץ בשווי של כמה מאות שקלים, האם אפשרי להשאירם בבית במקום סגור ולסמוך על המכירה.   תשובה: א. הנני מצטט כאן מה שאמר רבינו שר התורה הגר”ד קוק שליט”א כמה פעמים, שיש לפרסם לציבור בערבי פסחים, שישנן כמה וכמה בעיות עם המכירה הידועה, ולכן אין לסמוך על זה, ומי שיש לו בבית בירות או ויסקי וכן פסטות וופלים וכיו”ב, דכגון אלו הדברים…
מועדים וזמנים
האם לאחר סיום סדר ליל הפסח מותר לאכול ולשתות כדי לדחות את השינה ולהמשיך בסיפור
אכילת מצה אחר אפיקומן וכן אכילת שאר דברים כדי לדחות את השינה   שאלה: האם לאחר אכילת אפיקומן, מותר לאכול מצה נוספת. [וכן יש לדון לענין קרבן פסח, אי מותר לאכול עוד מאותו מין בשר]. ומה דין אדם המבקש לעורר את עצמו לאחר שעתיים מאכילת האפיקומן ע”י אכילה ושתיה, כדי להמשיך ולספר ביציאת מצרים.   תשובה בקיצור: איסור האכילה לאחר ק”פ או אפיקומן, ישנו גם באוכל מאותו המין ממש, דאנן בעינן…
מוסר הנהגה והשקפה
האם יש בעיה לברך ברכת האילנות ביום שבת קודש?!
שאלה: בשבת קדש נקלעתי יחד עם כמה מידידי למקום מלא אילנות, ומרוב התפעלותינו ברכנו יחדיו בכונה ובקול גדול את ברכת האילנות, וכעת אמר לי אחד מחכמי עה”ק צפת, הוא ניהו המקובל ר’ ישמעאל יהושע פרחי שליט”א, שיש בעיה לברך ברכת האילנות בשבת, נא להודיעני פשרן של דברים.   תשובה בקיצור: אין שום חשש או מניעה לברך ברכת האילנות ביום שבת, ואדרבה יש שבח מיוחד [ע”פ פשט] לברכה זו בשבת דוקא,…
מוסר הנהגה והשקפה
האם יש בעיה ללכת לבית העלמין בחודש ניסן
האם יש בעיה ללכת לבית העלמין בחודש ניסן   שאלה: מר אבי נפטר בחודש ניסן, ובכל פעם עולה מחדש השאלה, האם יש בעיה על פי ההלכה או על פי הסוד, ללכת לבית העלמין בחודש זה, ובחיפושי בספרים ראיתי מבוכה, כי כל חכם כותב הוראה אחרת והענין לא ברור.   תשובה: מבואר בשו”ע או”ח (סי’ תכט), שבחודש ניסן אסור להספיד את הנפטר, ואסור להרבות בצער, כי הוא חודש של שמחה, ולכן לא…
שו"ת והלכה
האם יש חשש לגור באיזור הגליל…
לאחרונה התקשרו אלי זוג שמבקשים לקנות דירה בטבריה, והאשה אמרה שהיא חוששת לעבור לטבריה מחמת שכפי שכולם מרגישים אנחנו בודאי בתקופת משיח, והרי אמרו רבותינו (בסוף מסכת סוטה) שבעקבות משיח “הגליל יחרב”, ולמה לה להכנס למקום שעתיד להיות בו חורבן… ואמרה, שאינה מוכנה לעשות שום צעד בענין, עד שתשמע דעת תורה של מרנא ורבנא שר התורה רבינו דב הכהן קוק שליט”א. שטחתי את השאלה לפני רבינו שליט”א, וכך השיב, הגליל כבר נחרב…
מוסר הנהגה והשקפה
דעת תורה מרבינו דוב קוק שליט”א אודות פולמוס “היתר המכירה” בשמטה
דעת תורה מרבינו דוב קוק שליט”א אודות פולמוס “היתר המכירה” בשמטה אל כל ידידינו היקרים, כולם אהובים כולם ברורים, שוחרי תורה ומבקשי דבר ה’ זו הלכה, בעיר הקדש טבריה ודי בכל אתר ואתר. הנני בשורות אלו להשיב לשאלת רבים וטובים בענין קניית ירקות בשנת השמטה, כי המבוכה רבה מחמת ריבוי הדעות הקוטביות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, הללו אומרים “מותרים לכם” – והאוסרים אינם אלא מחמירים, והללו אומרים “אסורים…