מאמרים נוספים

מוסר הנהגה והשקפה
סגירת חלון או דלת – צוואת רבי יהודה החסיד
סגירת חלון או דלת – צוואת ר”י החסיד   שאלה: אני משפץ כעת את הבית, ולפי התכנית ישנם כמה שינויים והפועלים אמורים לסגור כמה חלונות וגם לסגור פתח של חדר אחד, וכעת נודע לי מרב אחד שיש בזה חשש סכנה, שאלתי ובקשתי לדעת בדחיפות כדת מה לעשות.   תשובה בקיצור: ענין זה שלא לסגור דלת או חלון, אין לו מקור בתלמוד או בראשונים, מלבד מה שגילה זאת רבינו יהודה החסיד,…
שו"ת והלכה
האם יש לברך ברכת הריח על בושם סינטטי
שאלה: האם יש לברך ברכת הריח על בושם סינטטי.   תשובה בקיצור: גם על בושם יש לברך ברכת “בורא מיני בשמים”, כיון שיש ממנו הנאת ריח, ואין שום מניעה בזה שהריח לא נוצר בטבע העולם.   נימוקים ומקורות: א. אמר לי רבינו הגר”ד קוק שליט”א, שדלעתו אפשר לברך על בושם בורא מיני בשמים, והגם שהבושם מופק מכל מיני תערובות על ידי מעשה ידי אדם, ואינו דבר שיש בו ריח טוב…
מועדים וזמנים
שתיית “מיץ ענבים” ואכילת עופות בט’ הימים
כבוד היקר והנעלה ר’ דוד שדה שליט”א   אשר שאלת בענין שתיית מיץ ענבים בימים אלו, ובפרט לאנשים שיש להם מזה תועלת פיזית, והשאלה מתעצמת בערב תשעה באב [כשלא חל בשבת], שע”פ דברי המבינים, יש תועלת גדולה לגוף אם שותה שתי כוסות של מיץ ענבים סמוך לצום, האם יש מקום להתיר את הדבר.   תשובה בקיצור: מעיקר הדין מותר לשתות מיץ ענבים בכל הימים הללו, וה”ה בערב תשעה באב, ובפרט…
שמחה וחיזוקים יומיים
רבינו דוב קוק שליט”א גוזר על חתן שקיבל על עצמו עול תורה וקדושה
צפו ותתרגשו: הכהן הגדול מטבריה  רבינו דוב קוק שליט”א גוזר על חתן שקיבל על עצמו עול תורה וקדושה, תאריך לידה מדוייק… והילדה הגיעה בדיוק בתאריך. .    
מוסר הנהגה והשקפה
ספיקות בשידוכין ופתרונן
ספיקות בשידוכין ופתרונן   או חציו או כולו… א. מעשה בבחורה שהציעו לה לשידוך, בחור שעובד חצי יום ולומד חצי יום, והסתפקה אם להפגש עמו או לדחותו, במענה לשאלתה אמר מרן הגר”ד קוק שליט”א, כי הענין תלוי מה הוא מגדיר את עצמו, אם הוא אומר אני “חצי עובד חצי לומד”, לא ללכת על זה, כי הוא מגדיר את עצמו שחציו לא שייך לתורה, אבל אם אומר אני “לומד ועובד”… אז…
מכתלי בית הדין
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה
עלות תרופת דמיון בעקבות הקורונה   כבוד מעלת ויקרת ידידינו הגאון המפורסם מהר”ר אליעזר רוט שליט”א   הנני במענה אודות השאלה שהציע במכתבו, ואציג בזה מה שעלה בחכתי, ובעיקר מה ששמעתי בנידון מפי נשיא בי דינא דילן מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ראובן איש חרדתי מאד, ובעקבות דמיון הקורונה, החל להרגיש שיש לו בעיות קשות בלבו, בבדיקה מקיפה שערך הרופא, התברר שהוא מדומיין, ואין לו שום חולי אמיתי, רק שלפי…
מועדים וזמנים
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח
שטיפת כלי החמץ בשבת ערב פסח   שאלה: בשבת של ערב פסח, בני הבית מבקשים שהאמא תכין מאכלים משובחים כמו בכל שבת, כגון חמין עם חיטה וכיו”ב ממאכלים שהם חמץ הגמור, ונשאלה שאלה האם יש בעיה לשטוף את הכלים בשבת בלילה, וכן בבוקר לפני זמן איסור חמץ, כדי להעלים את שיירי החמץ מן הכלים.   תשובה בקיצור: ראוי מאד שלא לגרום חסרון בסעודות השבת גם בערב פסח, ומי שיש בידו…
שו"ת והלכה
חיסון מאולץ
י”א אדר תשפ”א. פעה”ק טבריה לתורה. יומא דהילולא של החיד”א [נטמן בליוורנו והועתק לירושלם], ומהר”ר אברהם בן אביר יעקב אביחצירא [טמון פה עירנו טבריה], והרש”ש בעל חידושי הש”ס, ומרנא הצפנת פענח זיע”א.   חיסון מאולץ   שאלה: בעל המפעל שבו אני עובד, מחייב אותי להתחסן, ומתנה בזה את המשך עבודתי אצלו, ברצוני לדעת האם מותר להתחסן במקום אונס כגון דא.   תשובה בקיצור: הטוב וההגון ביותר הוא שלא להתחסן, וכל…
מוסר הנהגה והשקפה
בעקבות הקורונה ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו
בעקבות הקורונה ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו [קטע מתוך שיעור רחב בחיזוק האמונה בתקופה קשה זו, בלול מדברי גאונים וצדיקים, מצוה לפרסם בכל אתר]   הנה חזינן בשנה האחרונה, כי כולי עלמא לא ידעי מידי, וכבר אמרו רמז על שנת תש”פ, שפ”ת לא ידעתי, ועין רואה כי גם שנת תשפ”א ממשיכה את שנת תש”פ, וחסרון הידיעה הולך וגובר בכל התחומים, וכל מי שיש לו עין לראות, מבין…
רופא כל בשר רפואת הנפש
לקיחת ריטאלין בהלכה ובהנהגה
לקיחת ריטאלין בהלכה ובהנהגה   שאלה: האם מומלץ להשתמש בריטאלין עבור הילד, כאשר יש לו קשיים, והאם מותר לקחת ריטאלין ביום שבת, או שזה בכלל רפואה האסורה בשבת.   תשובה בקיצור: ריטאלין הוא דבר שמזיק לגוף הילד, אלא שלפעמים עדיף לילד הנזק של הריטאלין כדי להנצל מנזקים אחרים שיכולים לבא עליו בהעדר לקיחת סם הריטאלין. ויש להושיב צוות מומחים אנשי אמת שהם יחליטו בכל מקרה לגופו, מהי טובת הילד.  …
מוסר הנהגה והשקפה
סיפור מחזק ומצמרר על רוח הקודש ושמירת שבת קודש ותשובה שלמה…
לקראת שבת לכו ונלכה סיפור מחזק ומצמרר על רוח הקודש ושמירת שבת קודש ותשובה שלמה…   לפני כחודשיים וחצי [טבת התשפ”א] נפטרה בעירנו טבריה ת”ו אשה חשובה וצדקנית, מרת דינה שדה ז”ל, לאחר שהזדככה ביסורי המחלה הנוראה, וקבלה הכל באהבה.   היא היתה בעלת תשובה, מילדותה היתה גרה עם הוריה בקיבוץ דגניה ב’, אשר אין שם שום סממני יהדות, ושם גדולי הדור הם הרצל ובן גוריון שר”י, ותולדותיהן כיוצא בהן,…
מועדים וזמנים
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז
בדין טעות בנוסח הבדלה דיקנה”ז   שאלה: השנה הזאת שיוצא ליל פסח במוצ”ש, ויש להבדיל בנוסח “ברוך המבדיל בין קדש לקדש”, מה הדין אם אמר כשיגרת לישנא “ברוך המבדיל בין קודש לחול”, האם יי”ח.   תשובה בקיצור: צריך לחזור ולברך שוב ברכת המבדיל, ולסיים המבדיל בין קדש לקדש. וכן הסכימו רוב ככל חכמי ישראל, וכן דעת רבינו המשנה ברורה זיע”א. ולזה הסכים לדינא מרנא הגר”ד קוק שליט”א.   ובמוצא”ש דעלמא,…